ทางเลือกของแหล่งเงินกู้ยามฉุกเฉิน

ทางเลือกของแหล่งเงินกู้ยามฉุกเฉิน

​​​​​​​

        คนเรามีโอกาสประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน เช่น คนในครอบครัวหรือตนเองเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล แล้วเงินออมที่เก็บไว้มีไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องกู้เงินในยามฉุกเฉิน ขอแนะนำให้เป็นการกู้เงินในระบบ ซึ่งแหล่งเงินกู้ยามฉุกเฉินที่ K-Expert ขอแนะนำมี ดังนี้

บัตรกดเงินสด (Emergency Cash Advance)
ข้อดี คือ กรณีมีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วน สามารถเบิกถอนเงินได้ง่ายที่ตู้เอทีเอ็ม ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจากบัตรกดเงินสดจะเริ่มคิดเมื่อมีการกดถอนเงินออกมาใช้จ่าย ถ้ายังไม่มีการกดถอนเงินจะยังไม่เสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ดังนั้น การทำบัตรกดเงินสดติดตัวไว้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนยามต้องการใช้เงินฉุกเฉินได้

บัตรเครดิต (Credit Card)
ข้อดี คือ กรณีที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน ผู้ใช้บัตรยังไม่ต้องจ่ายเงินสดออกไปก่อน สามารถชำระเงินในภายหลัง และถ้าสามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน ก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยประมาณ 45 - 55 วัน 


THE PREMIER Advisory ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย K-Expert