ใช้เงินแบบคลีน ๆ เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี

ใช้เงินแบบคลีน ๆ เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี

​​​​

        หลักการ 3Rs ที่หลาย ๆ คนรู้จักซึ่งมาจาก “Reduce Reuse Recycle” ที่เรามักจะได้ยินในการจัดการสิ่งแวดล้อม แต่ใครจะไปนึกว่าแนวคิดดังกล่าวยังสามารถช่วยเราในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ด้วยเช่นกัน

Reduce คือ การลดปริมาณการใช้โดยไม่จำเป็น เข้าใจได้ง่าย และ เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะเพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็สามารถช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น และ ทำให้ประหยัดเงินได้มากขึ้น เช่น วางแผนการซื้อของให้พอดี ไม่ซื้อมากจนเกินไปจนของที่ซื้อมานั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

Reuse คือ การใช้ซ้ำของเดิม หรือ ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่จนกว่าจะหมดสภาพ ในความเป็นจริงแล้ว เรามักจะทิ้งของเหล่านั้นไปก่อนเวลาอันควรเสมอ ทั้งที่จริงยังสามารถใช้งานได้อยู่ การใช้ซ้ำแทนที่การซื้อใหม่ทุก ๆ ครั้ง ทำให้ลดรายจ่ายต่อเดือนลงไปได้

Recycle คือ การที่เรานำสิ่งของที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว หรือ ซ่อมไม่ได้อีกต่อไปเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพ เพื่อให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นใหม่อีกครั้ง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตใหม่อีกรอบหนึ่ง หรือ นำของเก่า หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ไปขายที่ศูนย์รับซื้อของเก่าได้  

การนำหลัก 3Rs มาใช้ในการจัดการทางการเงินจะช่วยให้เราคิดทุกครั้งก่อนตัดสินใจใช้เงิน และ ใช้เงินอย่างคุ้มค่ามากขึ้น
ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย K-Expert