ความขี้เกียจทางการเงินช่วยทำให้รวยขึ้นได้

ความขี้เกียจทางการเงินช่วยทำให้รวยขึ้นได้

​​


        คนเราส่วนใหญ่ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง เพราะว่าการเปลี่ยนนำมาซึ่งความไม่แน่นอน คาดเดาผลลัพธ์ได้ยาก ไม่คุ้นเคย หรือ แม้แต่ทำให้เกิดความเครียด ทั้งที่หลายครั้งการเปลี่ยนจะทำให้เราดีขึ้นก็ตาม

        บางครั้งอาจใช้คำว่าคนเรา “ขี้เกียจ” เวลาต้องทำอะไรที่ต่างไปจากเดิม หรือ อกจากสภาพที่เราคุ้นชิน

        แต่ความขี้เกียจทางการเงินช่วยทำให้รวยขึ้นได้ ฟังดูอาจจะย้อนแย้งกันสักหน่อย เช่น เรามีแนวโน้มไม่ออมเงิน หรือ ใช้เงินเก่ง เราควรใช้วิธีตัดเงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราสูงสุดกับบริษัท ตัดเงินเข้าบัญชีกองทุนเป็นประจำทุกเดือนแบบอัตโนมัติในตัวเลขที่รับไหว หรือ การลงทุน DCA ในกองทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และ แผนเกษียณผ่านการส่งคำสั่งซึ่งทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ความขี้เกียจทำงานของมันเอง ถ้าตัวเราไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็เท่ากับบังคับให้ตัวเองมีเงินเก็บในทุก ๆ เดือน และ พาตัวเองเข้าสู่สภาวะไม่ต้องตัดสินใจบ่อย ๆ ในเรื่องการออมเงิน การลงทุน และ แผนประหยัดภาษี
 
        ข้อสำคัญของเรื่องการแก้นิสัยขี้เกียจทางการเงินเป็นเรื่องการตระหนักรู้ว่าเรามีนิสัยขี้เกียจทางการเงินอยู่ในเรื่องใด และ จะต้องลุกขึ้นมาหาวิธี และ ทำอะไรทันทีบ้าง เพราะการขยับเพียงเล็กน้อยแล้วทำให้เรามั่งคั่งขึ้นหรือสูญเสียน้อยลงย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลย


ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย K-Expert