​การบริหารสินสอดทองหมั้นสำหรับคู่แต่งงานใหม่

​การบริหารสินสอดทองหมั้นสำหรับคู่แต่งงานใหม่

​​​​การบริหารสินสอดทองหมั้นสำหรับคู่แต่งงานใหม่


       เมื่อเดือนแห่งความรักมาถึง หลาย ๆ คู่รักมักจะเลือกเดือนนี้จัดงานแต่งงาน การพูดคุยเพื่อจัดการทรัพย์สินก่อนแต่งงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสินสอดที่ได้มา การจัดการสินสอดที่นิยมให้กันตามประเพณีทั้งสามประเภทมี ดังนี้ 

       ทองคำ เป็นได้ทั้งทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ ซึ่งการถือครองทองคำเอาไว้ในระยะยาวจะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ทองคำแท่งเป็นเสมือนเงินทุนสำรองที่มีสภาพคล่องสูง สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อนำมา ใช้จ่ายในเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

       ที่ดิน สามารถแบ่งได้เป็นที่ดินเปล่า และ ที่ดินซึ่งมีบ้านปลูกอยู่ในพื้นที่ ถ้าเป็นที่ดินเปล่าซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ หรือ ถ้าเป็นที่ดินเปล่าในย่านชุมชน สามารถปลูกบ้านหรือทำอพาร์ทเมนท์ให้เช่าได้ โดยสามารถกู้เงินจากธนาคารมาทำการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าที่ดินไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไร คู่สามีภรรยาควรไปดูแลที่ดินของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดิน ซึ่งราคาที่ดินส่วนมากมักจะมีราคาตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยาว 

       เงินสด มีจุดเด่นในเรื่องของสภาพคล่อง สามารถนำออกมาใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของตามความต้องการได้ หากแต่การถือเงินสดจำนวนมากเอาไว้เป็นเวลานาน จะทำให้มูลค่าของเงินที่มีค่อย ๆ ด้อยค่าลงตามเงินเฟ้อ การลงทุน เช่น การเปิดกิจการของตัวเอง การซื้อของใช้หรือของมีค่ามาเพื่อขายต่อ การซื้อหุ้นกู้ การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือ ลงทุนทางอ้อมผ่านการเลือกซื้อกองทุนรวมต่าง ๆ สามารถช่วยให้เงินสดที่ได้มางอกเงยขึ้นได้
ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย K-Expert