เทคนิคออมเงินไว้ท่องเที่ยว

เทคนิคออมเงินไว้ท่องเที่ยว

​​เทคนิคออมเงินไว้ท่องเที่ยว​

     ​​แน่นอนว่าก่อนไปท่องเที่ยวต้องมีการวางแผนเลือกสถานที่ และ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงค่าซื้อของชอปปิง เมื่อรู้งบประมาณค่าใช้จ่าย และ วันที่จะเดินทางแล้ว ก็ถึงเวลาเก็บออมเงินให้พอก่อนไปเที่ยว วิธีออมเงินที่แนะนำ มีดังนี้

  • วางแผนท่องเที่ยวในอีก 1 ปีข้างหน้า 
    สมมติวางแผนเที่ยวในประเทศ ค่าใช้จ่ายอาจไม่สูงนัก หรือ มีเวลาออมเงินไม่มาก สามารถออมในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน ถ้าตั้งงบประมาณไว้ที่ 10,000 บาท จะออมเงินเพียงเดือนละ 833 บาท หรือถ้างบท่องเที่ยวสูงขึ้น เช่น ต้องใช้งบประมาณ 3 หมื่นบาท เงินออมต่อเดือนจะเท่ากับ 2,499 บาท (3 เท่า x 833 บาท) เป็นต้น
  • วางแผนท่องเที่ยวในอีก 2 ปีข้างหน้า
    หากวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน ควรเตรียมวางแผนเก็บออมเงินยาวขึ้น โดยสามารถออมเงินในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ หรือ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ถ้าตั้งงบประมาณไว้ที่ 50,000 บาท จะออมเงินประมาณเดือนละ 2,083 บาท แต่ถ้าต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้น เช่น 200,000 บาท จำนวนเงินออมเพิ่มขึ้นเป็น 8,332 บาท

ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย K-Expert