ฝึกลงทุนให้สุขภาพการเงินแข็งแรง

ฝึกลงทุนให้สุขภาพการเงินแข็งแรง

​​​ฝึกลงทุนให้สุขภาพการเงินแข็งแรง


หลายคนมักคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว และ ยุ่งยาก แต่จริง ๆ แล้วการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวคล้ายกับการออกกำลังกาย ซึ่งต้องมีเทคนิคสำคัญในการลงทุนดังนี้

1. สำรวจสุขภาพการเงินของตัวเอง เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดต้องแก้ไข และ ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งในช่วงที่เริ่มออกกำลังกาย เราก็ต้องหาความรู้หรือปรึกษาแพทย์ เพื่อเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเอง

2. ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ลงทุนได้ตรงกับระดับความเสี่ยง  โดยในวัยหนุ่มสาวยังมีระยะเวลา และ แรงในทำงานหาเงิน สามารถเน้นลงทุนสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นได้ จากนั้นค่อย ๆ ลดระดับความเสี่ยงลงมาเป็นการเน้นลงทุนตราสารหนี้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกาย เราควรวิเคราะห์ว่าควรออกกำลังกายแบบไหนให้เหมาะกับตัวเอง เช่น วัยหนุ่มสาวสามารถออกกำลังกายแบบหนัก ๆ อย่างวิ่งมาราธอนได้ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเกษียณก็สามารถออกกำลังแบบเน้นความยืดหยุ่นอย่างการเล่นโยคะแทน

3. กระจายความเสี่ยง โดยลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ ประเภท เช่น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ เช่นเดียวกับ การออกกำลังกายที่การเลือกออกกำลังกายหลาย ๆ แบบจะช่วยลดความเบื่อหน่าย และ ป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ ๆ เช่น ใน 1 สัปดาห์ สามารถเลือกวิธีออกกำลังกายอย่างวิ่ง ว่ายน้ำ หรือ โยคะสลับกันไป

โดย อิสราภรณ์ บุรณิกานนท์ CFP®K-Expert