Investment View มุมมองการลงทุนทั่วโลก

Investment View มุมมองการลงทุนทั่วโลก

​​​​​​​

        สถานการณ์การลงทุนทั่วโลก : เหตุการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงประกาศภาวะฉุกเฉินของโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้แต่ละประเทศสามารถตัดสินใจปิดพรมแดน และยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าได้ เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกปี 2563 เป็นอย่างมาก จากเดิมคาดการณ์การเติบโตที่ 2.5% ลดเหลือเพียง 1.9% 

สหรัฐฯ :  ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.50% - 1.75% ตามคาดการณ์ ความกังวล สถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีความต้องการซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ 10-Year U.S. Treasury Bond Yield ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 1.51% และ 3-mth อยู่ที่ 1.55% ทำให้เกิด Inverted Yield Curve 
อย่างไรก็ตาม ในเดือน ม.ค. ดัชนีภาคการผลิต (ISM) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.9 และ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ด้านการบริการ ออกมาที่ 55.50 สูงกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานที่บ่งชี้ถึงสัญญาณเงินเฟ้อ ในเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 3.1% YoY 
ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทน 1M 3.1% และ 12M 25.6% ปัจจุบันมี 12-M forward P/E 19.4 เท่า (เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 16 เท่า)
ยุโรป : เศรษฐกิจในยูโรโซนยังคงอ่อนแอต่อ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริโภคภาคครัวเรือนที่อ่อนแอ เช่นเดียวกับตัวเลขภาคการผลิตทั้งเยอรมัน และ ฝรั่งเศสที่ลดลง อีกทั้งยังมีประเด็นการระบาดของไวรัส COVID-19 แม้ว่าจะมีการประเมินว่าไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียงเล็กน้อย เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในต้นปีนี้ไม่น่าจะฟื้นตัวได้แรง ด้านตัวเลข GDP ยูโรโซนปรับขึ้นมาเล็กน้อยที่ +0.1% ในไตรมาส 4 แบบ QoQ ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ เศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 0.9% ในไตรมาส 4 แบบ YoY ซึ่งต่ำกว่าคาด โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจฝรั่งเศส และ อิตาลี
ดัชนี STOXX600 ให้ผลตอบแทน 1M 2.7% และ 12M 22.7% ปัจจุบันมี 12-M forward P/E 15.4 เท่า (เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 13.9 เท่า)

จีน : ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 อาจทำให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวลดลง 1.4% ในไตรมาสแรก ส่งผลให้ GDP ขยายตัวเพียง 4.5% จากเดิม 6% ในไตรมาสก่อน ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนคิดสัดส่วนเป็น 17% ของ GDP โลก ดังนั้น ประเทศที่พึ่งพาจีน และ คาดว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุด คือ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และ บราซิล นอกจากนี้ ภายในจีนเอง ภาคบริโภคและภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบแรง ซึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ในประเทศที่ลดลง และ ผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต รัฐบาลจีนจึงจำเป็นต้องเข้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยล่าสุดธนาคารกลางจีนประกาศลดดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Reverse Repo) อายุ 7 วัน และ 14 วัน มาอยู่ที่ระดับ 2.40% และ 2.55% รวมถึงการอัดฉีดสภาพคล่อง 1.2 ล้านล้านหยวนเข้าสู่ตลาดเงิน
ดัชนี Shanghai Composite (SHCOMP index) ให้ผลตอบแทน 1M -6.1% 12M 9.9% ดัชนี HSCEI index ให้ผลตอบแทน 1M -4.3% และ 12M 1.0% ปัจจุบันมี 12-M forward P/E 8.3 เท่า (เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 8.9 เท่า)

ไทย :  กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.00% เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยอ่อนแอกว่าคาดมาก ทั้งจากปัจจัยภายนอก และ ภายในประเทศ คือ 1) ภาคการท่องเที่ยวถูกกดดันด้วยไวรัส COVID -19 ส่งผลโดยตรง ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นสัดส่วนหลักของไทย คิดเป็นประมาณ 11.7% ของ GDP 2) พ.ร.บ. งบประมาณล่าช้าส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 3) ภาคการส่งออกที่ยังคงอ่อนแออยู่ ประมาณการ GDP ปีนี้ เหลือ 2.0% จากเดิม 2.8% และ คาดว่า SET มีโอกาสที่จะปรับลดประมาณการกำไรปี 2563 ลงจาก 103 เหลือประมาณ 98 ในปีนี้ ส่งผลให้ SET Target เหลือเพียง 1,617 จุด Upside เพียง 5.94% เท่านั้น
ดัชนี SET ให้ผลตอบแทน 1M -3.6% และ 12M -4.6% ปัจจุบันมี 12-M forward P/E 15.4 เท่า (เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 14.4 เท่า) 

รายละเอียดกองทุนที่แนะนำ 
​กองทุน
​นโยบายการลงทุน
การจ่ายเงินปันผล
​ความเสี่ยงกองทุน
​K-FIXEDPLUS
​กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐ และ ภาคเอกชน และ เงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
​ไม่จ่ายเงินปันผล

​ระดับ 4

K-CCTV
​กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน หรือ ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจ หรือ ตั้งถิ่นฐาน หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศจีน หมายความถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ซึ่งรวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า
​ไม่จ่ายเงินปันผล
​ระดับ 6

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)  

​ต้นปีถึงปัจจุบัน

​3 เดือน
​6 เดือน
​1 ปี
(ต่อปี)
​3 ปี
(ต่อปี)
​ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
​K-FIXEDPLUS
​0.74%
​1.24%
​1.65%
​3.94%
​N/A
​2.53%
​เกณฑ์มาตรฐาน*
​0.57%
​0.98%
​1.43%
​3.34%
​N/A
​2.33%
​K-CCTV
​-0.95%
​1.89%
​9.53%
​19.97%
​N/A
​26.98%
​เกณฑ์มาตรฐาน**
​0.78%
​​6.28%
​​12.08%
​18.08%
​N/A
​21.07%

ผลการดำเนินงานช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม ส่วนช่วงเวลา 1 ปีขึ้นไป จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี  

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ที่ https://www.kasikornasset.com

*ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark - to - Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลังหักภาษี (25%) และ ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ (10%)
** ดัชนี MSCI China A Onshore 

​ผลการดำเนินงานในอดีต และ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย K-Expert โดยใช้ข้อมูลและคำแนะนำจากบล.กสิกรไทย และ บลจ.กสิกรไทย


THE PREMIER Advisory ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย K-Expert