Investment View มุมมองการลงทุนทั่วโลก

Investment View มุมมองการลงทุนทั่วโลก

​​​​​​

        ตลาดการเงินโดยภาพรวมปรับตัวลดลงหลังเกิดแรงขายทำกำไรขานรับ Fed ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ ประกาศยุติการลดขนาดงบดุลในช่วงเดือน ก.พ. นี้ และ ทาง EU ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนเวลาที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ตามที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษร้องขอ โดยตกลงเลื่อนจนถึงวันที่ 22 พ.ค. หากรัฐสภาอังกฤษลงมติอนุมัติข้อตกลง Brexit แต่หากไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาอังกฤษ จะขยายได้ถึงวันที่ 12 เม.ย. นี้ ส่วนประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีนยังเป็นที่จับตาของนักลงทุน 

        หุ้นสหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลงหลังความกังวลเรื่อง inverted yield curve ในช่วงยีลด์พันธบัตรอายุ 10 ปี และ 3 เดือน ว่าส่งสัญญาณตลาดอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต และ มีแรงขายทำกำไรขานรับข่าว Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดย Fed เริ่มชะลอการปรับลดงบดุลในเดือน พ.ค. เหลือ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จาก 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และ ยุติลดขนาดงบดุลในเดือน ก.ย. ปีนี้

        หุ้นยุโรปปรับตัวลงจากความกังวลการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่านตัวเลข PMI และ ความไม่แน่นอนของประเด็น Brexit ที่ยังต้องติดตามรัฐสภาอังกฤษลงมติอนุมัติข้อตกลง Brexit ในสัปดาห์นี้

        หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่และหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น หลัง Fed ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ ทางการจีนยังส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทจดทะเบียนยังประกาศผลประกอบการออกมาแข็งแกร่ง

        กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% และ ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้ลงเหลือ 3.8% จากเดิม 4% ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยสนับสนุนจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังเจริญเติบโตได้จากการบริโภค และ การลงทุนในประเทศ บลจ.กสิกรไทย คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะขยายตัวในระดับ 5-6% ภายในปีนี้ รวมทั้งอัตราเงินปันผลในระดับ 3-4% เนื่องจากความไม่แน่นอนของการจัดตั้งรัฐบาลทำให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติยัง ไม่กลับเข้ามาในระยะนี้ ซึ่งตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังน่าจะเป็นไปตามปัจจัยนอกประเทศมากกว่า

รายละเอียดกองทุนแนะนำ 
​กองทุน
​นโยบายการลงทุน
​การจ่ายเงินปันผล
​ความเสี่ยงกองทุน
K-SET50
​ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
​ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
​ระดับ 6
K-EQUITY
​กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี พร้อมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน
​จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
​ระดับ 6

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562)  


​3 เดือน
​6 เดือน
​1 ปี
​3 ปี
​ตั้งแต่ต้นปี
K-SET50
​5.39 %
​-4.81 %
​-6.02 %
​9.59 %
​4.93 %
​เกณฑ์มาตรฐาน *
5.52 %
-4.64 %
​-5.58 %
​10.13 %
​5.09 %
K-EQUITY
​4.69 %
​-5.70 %
​-6.33 %
​9.21 %
​4.23 %
เกณฑ์มาตรฐาน **
​5.84 %
​-5.48 %
​-6.45 %
​​8.83 %

​5.37 %


ผลการดำเนินงานช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม ส่วนช่วงเวลา 1 ปีขึ้นไป จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี 
* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

​ผลการดำเนินงานในอดีต และ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย K-Expert โดยใช้ข้อมูลและคำแนะนำจากบล.กสิกรไทย และบลจ.กสิกรไทย

THE PREMIER Advisory