COVID-19 Shielding

COVID-19 Shielding

​        ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศ นั้นสร้างความกังวลใจให้กับหลายท่าน ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต การทำงาน รวมไปถึงการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ แน่นอนว่าในช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข วันนี้ YOUR JOY ได้รวบรวมคำแนะนำในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 ในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนกัน 

        ช่วงเวลาแห่งการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยว เดินทาง หรือ การทำกิจกรรมครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อนของน้อง ๆ การเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษในเทศการเชงเม้ง และเทศกาลสงกรานต์ ที่รวบรวมแห่งความสุขแห่งการได้ใช้เวลาร่วมกัน แต่หากช่วงเวลาความสุขเหล่านั้น จะต้องเต็มไปด้วยความกังวล ก็ฟังดูจะน่าเสียดาย

        COVID-19 สามารถติดต่อผ่านทางลมหายใจ หรือ สารคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ลักษณะการแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19 มีลักษณะคล้ายกับไวรัสอื่น ๆ นั่นคือ ผ่านการไอ จาม มีฝอยละอองของน้ำมูกหรือเสมหะที่มีไวรัสอยู่ รวมถึงการที่ไวรัสปนเปื้อนกับมือและสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พอคนอื่นมาสัมผัสก็มีโอกาสที่ไวรัสติดไปได้

        เพราะฉะนั้น การเน้นย้ำให้เกิดพฤติกรรมการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นล้างด้วยน้ำและผลิตภัณฑ์ล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ทันระวัง เช่น การสัมผัสดวงตา การใช้มือรับประทานอาหาร รวมถึงการส่งต่อเชื้อไวรัสจากการสัมผัสตัวผู้อื่น พฤติกรรมเหล่านี้ อาจถูกปรับเปลี่ยนไปในกิจวัตรระหว่างวัน หรือเมื่อต้องใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน ลดการพูดคุยระยะประชิด 

        แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในทุกวันนี้ อาจจะยังมีการเพิ่มปริมาณการระบาดอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัส เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นไปอย่างปลอดภัย แค่ดูแลตัวเอง ไม่ละเลยในการป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2020/02/18552​