​​บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ของดการให้บริการสิทธิประโยชน์บางแห่งชั่วคราว

​​บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ของดการให้บริการสิทธิประโยชน์บางแห่งชั่วคราว

​​​​​​​​ประกาศ ณ วันที่ 26 ม.ค. 64
        จากการประกาศ “ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 จากภาครัฐฯ ส่งผลให้เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยบางเอกสิทธิ์ อาจปิดให้บริการชั่วคราว บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยขออภัยท่านลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการปิดให้บริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบจากผู้ให้บริการก่อนเข้าใช้เอกสิทธิ์​ต่างจังหวัด
​จังหวัด
​ฟิตเนสคลับ
​หมายเลขโทรศัพท์
​ชลบุรี
​Fitness Lifestyle สาขาโรบินสันไลฟ์สไตล์
​​080-9492429​
​ระยอง
​Foresto Fitness Club
​​098-8188801

​        ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การงดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบการให้บริการจากผู้ให้บริการโดยตรง ก่อนเข้าใช้บริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ THE PREMIER Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888877

* การเปลี่ยนแปลงการเปิดให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด​