สุขภาพการเงินดี ต้องใช้เงินแบบคลีน ๆ

สุขภาพการเงินดี ต้องใช้เงินแบบคลีน ๆ

​​​​​​

        หลัก 3Rs หรือ Reduce Reuse Recycle เป็นหลักการที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น ทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด หากแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่า “ทรัพยากร” ไปเป็นคำว่า “เงินในกระเป๋า”  จะสามารถนำมาปรับใช้ในการบริการการใช้เงินได้ ดังนี้

  1. Reduce การลด : คิดก่อนใช้ ลดค่าใช้จ่ายได้ การลดการใช้ทรัพยากร หรือลดส่วนเกินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ย่อมหมายถึงรายจ่ายที่ลดลงในแต่ละเดือน ซึ่งการวางแผนมาเป็นอย่างดีนั้นจะทำให้เรามีเงินเหลือ ได้เงินเพิ่มขึ้นจากการลดการใช้ทรัพยากรมาเก็บออมต่อไป
  2. Reuse การใช้ซ้ำ : แม้จะใช้ซ้ำ แต่ช่วยให้มีเงินใช้ได้นานารใช้ซ้ำแทนที่การซื้อใหม่ทุกๆ ครั้ง ทำให้ลดรายจ่ายต่อเดือนลงไปได้ เนื่องจากช่วยลดจำนวนครั้งในการซื้อใหม่หรือจ่ายเงินต่อเดือน ทำให้เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้เงินไปอีกขั้น
  3. Recycle การแปรรูปใช้ใหม่ : นำกลับไปเป็นวัตถุดิบใหม่ สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาคือ เงินหรือส่วนลดหรือสินค้าที่ได้จากการนำของเหล่านี้ไปแลกเป็นผลตอบแทน

        หากนำหลัก 3Rs มาใช้ในการจัดการทางการเงินจะช่วยให้เราคิดทุกครั้งก่อนตัดสินใจใช้เงิน และ ใช้เงินอย่างประหยัดมากขึ้น นอกจากนี้ 3Rs ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนบุคคล และ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินเร็วขึ้น


ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย K-Expert