ก่อนซื้อ LTF ต้องดูอะไรบ้าง

ก่อนซื้อ LTF ต้องดูอะไรบ้าง

​Money Advice : ก่อนซื้อ LTF ต้องดูอะไรบ้าง


        เข้าใกล้ช่วงสิ้นปี หลาย ๆ คนคงนึกถึงการลดหย่อนภาษี หนึ่งในตัวเลือกการลงทุนคงหนีไม่พ้น การซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยกองทุน LTF มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางถึงสูง ก่อนซื้อ LTF มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องรู้ มาดูกันครับ
  • ความเสี่ยงที่รับได้ ปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจว่า จะซื้อกองทุน LTF กองไหนดี โดยสามารถทำแบบทดสอบความเสี่ยงได้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
  • นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีนโยบายการลงทุนให้เหมาะสม โดยบริษัทจัดการกองทุนต่าง ๆ มีการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสอดรับกับความต้องการของนักลงทุน 
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล กองทุน LTF มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และ ไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่จ่ายเงินปันผลเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างการลงทุน โดยเงินปันผลที่ได้รับต้องเสียภาษีในอัตรา 10%
  • เงื่อนไขในการลงทุน เนื่องจากกรมสรรพากรได้กำหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน LTF ว่าสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปีที่ต้องเสียภาษี และ ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท รวมทั้งต้องถือหน่วยลงทุนที่ซื้อไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน​