ปรับเป้าดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 1,898 จุด

ปรับเป้าดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 1,898 จุด

​ปรับเป้าดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 1,898 จุด

สรุปคำแนะนำ

เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อ่อนแอ ส่งผลให้บลจ.กสิกรไทย ปรับลดความน่าสนใจในการลงทุนหุ้นญี่ปุ่นลง
ผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นต่างประเทศ แนะนำให้ลงทุนกองทุนหุ้นยุโรป และ กองทุนหุ้นจีน
แรงขายของนักลงทุนต่างชาติเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดหุ้นไทยช่วงนี้
เศรษฐกิจไทยที่เติบโตได้ดี และ ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังคงน่าสนใจ
บล.กสิกรไทยให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2561 ที่ 1,898 จุด
ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน LTF สามารถทยอยลงทุนได้

กองทุนแนะนำ
กองทุนนโยบายการลงทุนการจ่ายเงินปันผลความเสี่ยงกองทุน
KDLTFลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้งระดับ 6
KEQLTFลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลระดับ 6


ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
 3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปีตั้งแต่ต้นปี
KDLTF-8.58%-5.69%7.89%5.69%-6.49%
KEQLTF-8.54%-4.82%9.58%5.04%-5.64%
เกณฑ์มาตรฐาน*-8.15%-4.41%6.58%6.17%-5.04%

ผลการดำเนินงานช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม ส่วนช่วงเวลา 1 ปีขึ้นไป จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี 
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลการดำเนินงานในอดีต และ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย K-Expert โดยใช้ข้อมูล และ คำแนะนำจาก บล.กสิกรไทย และ บลจ.กสิกรไทย
โดย ปานตา ฉัตรมาศ CFP®K-Expert