จับตาดูเศรษฐกิจโลกกับตลาดทุนไทย

จับตาดูเศรษฐกิจโลกกับตลาดทุนไทย

​​​​​​​จับตาดูเศรษฐกิจโลกกับตลาดทุนไทย


สรุปคำแนะนำ
  • ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสะท้อนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีนที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ค่า​เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยเฉพาะค่าเงินหยวนของจีนและค่าเงินเอเชีย
  • ความกังวลต่อสงครามทางการค้าที่ยังไม่ยุติ ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดโดยรวม ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงผันผวนมากขึ้น แรงขายของนักลงทุนต่างชาติเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความกดดันให้กับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้
  • เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตได้ดี รวมถึงคุณภาพสินเชื่อของกลุ่มธนาคารปรับดีขึ้น 
  • บล.กสิกรไทยให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2561 ที่ 1,805 จุด โดยมีสมมติฐานว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในปี 2562 และสงครามการค้าเต็มรูปแบบจะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ มูลค่าปัจจุบันของ SET Index อยู่ในระดับที่ไม่แพง ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังคงน่าจับตามอง ​
  • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน LTF สามารถทยอยลงทุนได้

     ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยในเดือนมิถุนายน 2018   ไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีก และ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ จากข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังสดใส   ทำให้ทาง Capital Economics คาดว่า GDP สหรัฐฯ จะขยายตัวสูงถึง 4.5% ถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะแข็งแกร่ง แต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีนที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยเฉพาะค่าเงินหยวนของจีน และ ค่าเงินเอเชีย 

     ความกังวลต่อสงครามทางการค้าที่ยังไม่ยุติ ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดโดยรวม ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงผันผวนมากขึ้น ประกอบกับเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกอย่างต่อเนื่อง โดย บล.กสิกรไทย ได้ปรับลดเป้าหมาย SET Index ปี 2561 เป็น 1,805 จากเดิมที่ 1,898 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนในช่วงต้นเดือน ก.ค. 

     แม้ว่า บล.กสิกรไทย จะปรับลดเป้าหมาย SET Index ลง แต่ยังคงมองตลาดทุนไทยในเชิงบวก สืบเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงคุณภาพสินเชื่อของกลุ่มธนาคารที่ปรับดีขึ้น โดยมีสมมติฐานว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในปี 2562 และ สงครามการค้าเต็มรูปแบบจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดที่พัฒนาแล้ว และ กำลังพัฒนาแน่นอน

     โดยปัจจุบัน SET Index ซื้อขายกันที่ค่าเฉลี่ยของ Bloomberg Consensus ที่ PER 15.4 เท่าสำหรับปี 2561 ซึ่ง บล.กสิกรไทย มองว่ามูลค่าปัจจุบันของ SET Index อยู่ระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ Bloomberg Consensus สำหรับ EPS ปี 2561 ที่ 9.7% ดังนั้น จังหวะที่ดัชนีปรับลงมาในช่วงนี้ จึงน่าสนใจที่จะลงทุนกองทุน LTF

รายละเอียดกองทุนแนะนำ

​​กองทุน
​นโยบายการลงทุน
​การจ่ายเงินปันผล
​ความเสี่ยงกองทุน
​KDLTF
​ลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
​จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
​ระดับ 6
​KEQLTF
​​ลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
​ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
​ระดับ 6

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 24 กรกฏาคม 2561)


​3 เดือน
​6 เดือน
​1 ปี
​3 ปี
​ตั้งแต่ต้นปี
​KDLTF
​-6.43%
​-7.38%
​10.10%
​7.88%
​-4.02%
​KEQLTF
​-6.69%
-​7.20%
​11.60%
​7.06%
​-3.06%
​เกณฑ์มาตรฐาน *
​-5.82%
​-7.26%
​9.43%
​8.61%
​-2.74%
ผลการดำเนินงานช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม ส่วนช่วงเวลา 1 ปีขึ้นไป จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี 
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย K-Expert โดยใช้ข้อมูลและคำแนะนำจาก บล.กสิกรไทย และ บลจ.กสิกรไทย
กรเอก อุ่นปิติพงษา CFP® K-Expert ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย