คงเป้า 1,888 จุด แนะถือต่อได้ทั้งหุ้นไทย-เทศ

คงเป้า 1,888 จุด แนะถือต่อได้ทั้งหุ้นไทย-เทศ

​สรุปคำแนะนำ

  • เศรษฐกิจโลกที่ยังคงขยายตัวได้ดี ทำให้ผู้ที่ลงทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศยังสามารถถือลงทุนต่อไปได้
  • บล.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทย โดยให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2561 ที่ 1,888 จุด
  • ผู้ที่ลงทุนระยะยาวในกองทุนหุ้นไทย จึงยังสามารถถือลงทุนต่อได้
  • ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้น แต่ไม่ต้องการรับความผันผวนในการลงทุนมากนัก การลงทุนกองทุนผสมเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ

          ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงจากความกังวลของนักลงทุนหลายด้าน ทั้งการตั้งกำแพงภาษีทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ หรือปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกในปีนี้ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.9% โดยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรป จะยังขยายตัวได้สูงกว่า 2% ขณะที่จีนยังมีการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงถึง 6.6% ดังนั้น ผู้ที่ลงทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศอยู่ในปัจจุบันจะยังสามารถถือลงทุนต่อได้
          บล.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทย โดยให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2561 ที่ 1,888 จุด เพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศที่ขยายตัว จะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ลงทุนระยะยาวใน           กองทุนหุ้น ยังคงสามารถถือลงทุนต่อได้
สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้น แต่ไม่ต้องการรับความผันผวนในการลงทุนมากนัก การลงทุนกองทุนผสมเป็นทาง            เลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะผู้จัดการกองทุนจะกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ เสมือนมีคนช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้กับเงินก้อนของนักลงทุน

กองทุนแนะนำ

กอ​งทุน

นโยบายการลงทุน

การจ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงกองทุน

K-PLAN 2

ลงทุนหุ้นไม่เกิน 30% ที่เหลือลงทุนในสินทรัพย์อื่น

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ระดับ 5

K-PLAN 3

ลงทุนหุ้นไม่เกิน 55% ที่เหลือลงทุนในสินทรัพย์อื่น

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ระดับ 5


ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 24 เมษายน 2561)

 

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ต้นปี

K-PLAN 2

-0.69%

1.29%

5.88%

3.52%

0.09%

เกณฑ์มาตรฐาน*

-0.80%

1.72%

5.27%

N/A

0.64%

K-PLAN 3

-1.39%

1.95%

9.46%

5.32%

-0.01%

เกณฑ์มาตรฐาน**

-1.56%

2.69%

8.38%

N/A

0.93%

 

          ผลการดำเนินงานช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม ส่วนช่วงเวลา 1 ปีขึ้นไป จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี

* SETTRI 20%,TR_TBMA GOV1-3Y 50%, TR_TBMA CORP 1-3YA- 15%, MSCI 10%, US GENERIC GOV12M+SPREAD BBB 5%           
** SETTRI 40%,TR_TBMA GOV1-3Y 30%, TR_TBMA CORP 1-3YA- 10%, MSCI 15%, US GENERIC GOV12M+SPREAD BBB 5%

          ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน​

โดย ปานตา ฉัตรมาศ CFP®K-Expert