การเมืองอิตาลีกดดันการลงทุนหุ้นยุโรป

การเมืองอิตาลีกดดันการลงทุนหุ้นยุโรป

​​สรุปคำแนะนำ

  • ความกังวลสถานการณ์การเมืองในอิตาลี ส่งผลให้ตลาดหุ้นอิตาลีและตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลง
  • นักลงทุนที่รับความผันผวนได้ สามารถใช้จังหวะที่ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัวลงมา เข้าลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรปที่ไม่ได้ลงทุนในหุ้นของอิตาลีในสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญ
  • นักลงทุนที่รับความผันผวนไม่ได้ แนะนำให้ชะลอการลงทุนหุ้นยุโรป
  • ตลาดหุ้นไทยยังคงน่าสนใจที่จะลงทุน โดยให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปีนี้ที่ 1,898 จุด และกรอบแนวรับที่น่าสนใจอยู่ที่ประมาณ 1,700 จุด
  • ผู้ที่ลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้ว สามารถถือลงทุนต่อได้

ความกังวลว่าประเทศอิตาลีจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปกลับมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่อิตาลีจะจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีนี้ โดยนักลงทุนกังวลว่า พรรคที่มีนโยบายให้อิตาลีแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปจะได้รับคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ สามารถใช้จังหวะที่ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัวลงมา เข้าลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรปที่ไม่ได้ลงทุนในหุ้นของอิตาลีในสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญ ส่วนนักลงทุนที่รับความผันผวนไม่ได้ แนะนำให้ชะลอการลงทุนหุ้นยุโรป
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยพบกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างหนักหน่วง จนทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงมาหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,725 จุด โดยปัจจัยลบที่เข้ามากระทบตลาดหุ้นไทยเป็นปัจจัยจากต่างประเทศ ทั้งปัญหามาตรการทางภาษีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปัญหาทางการเมืองของอิตาลี และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงซึ่งส่งผลลบกับหุ้นกลุ่มพลังงาน ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงน่าสนใจที่จะลงทุน โดยให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปีนี้ที่ 1,898 จุด กรอบแนวรับที่น่าสนใจเพื่อเข้าลงทุนระยะยาวอยู่ที่ประมาณ 1,700 จุด ส่วนผู้ที่ลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้ว สามารถถือลงทุนต่อได้

กองทุนแนะนำ

กองทุน

นโยบายการลงทุน

การจ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงกองทุน

K-STAR-A(R)

ลงทุนหุ้นไทย เน้นการซื้อขายหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทน

ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อราคาสูงขึ้นถึงระดับที่กำหนด

ระดับ 6

K-EQUITY

ลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

ระดับ 6

K-EUROPE

ลงทุนหุ้นยุโรป ปัจจุบันเน้นลงทุนในอังกฤษ เยอรมัน และสวีเดน

จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

ระดับ 6ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2561)

 

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่ต้นปี

K-STAR-A(R)

-1.72%

4.76%

18.89%

11.27%

0.68%

K-EQUITY

-1.47%

4.88%

17.96%

9.43%

0.53%

เกณฑ์มาตรฐาน*

-2.06%

4.64%

14.31%

8.32%

1.09%

K-EUROPE

7.52%

4.64%

5.30%

4.42%

4.26%

เกณฑ์มาตรฐาน**

4.85%

2.19%

0.68%

1.96%

1.65%

 

ผลการดำเนินงานช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม ส่วนช่วงเวลา 1 ปีขึ้นไป จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
**ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25%

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย K-Expert โดยใช้ข้อมูลและคำแนะนำจากบล.กสิกรไทย และบลจ.กสิกรไทย ​

โดย ปานตา ฉัตรมาศ CFP®K-Expert