เงื่อนไขการถือบัตร

เงื่อนไขการถือบัตร

​​​​​​​​​​รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิ์เหนือระดับจากบริการ THE PREMIER
ตั้งแต่วันที่​ ​1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เงื่อนไขการสมัคร KBank THE PREMIER Card

ใช้ / มีผลิตภัณฑ์มูลค่า
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
 • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน RMF
 • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด (35 กองทุน) *
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
​(รหัสโครงการ 1671)

หมายเหตุ: *กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด 35 กองทุน ประกอบด้วย​
1. K-EQUITY 2. K-MIDSMALL 3. K-MVEQ 4. K-SELECT 5. K-STEQ 6. K-VALUE 7. RKF4 8. K-PROP 9. K-AEC 10. K-ASIA 11. K-CHANGE 12. K-CHINA 13. K-CCTV 14. K-EUROPE 15. K-EUSAGE 16. K-EUSMALL 17. K-GA 18. K-GEMO 19. K-GHEALTH 20. K-GHEALTH (UH) 21. K-GINCOME-A(R) 22. K-GINCOME-A (A) 23. K-GINFRA 24. K-GLAM-UI 25. K-GLOBE 26. K-GPROP 27. K-GREAT 28. K-HIT 29. K-INDIA 30. K-JP 31. K-MBOND 32. K-SEMQ 33. K-USA-A (A) 34. K-USA-A (D) 35. K-VIETNAM

โครงการพิเศษ รับสิทธิ์สมัคร KBank THE PREMIER Card

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์​ประเภท
มูลค่า
ประกันชี​​วิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19​​​ตั้งแต่ ​30​0,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 60/5
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
 • ​​ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5

ตะกาฟุล​​

 • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
 • ​ตะกาฟุล สะสมทรัพย์​ 1520​

(รหัสโครงการ 1672)


*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์
ประเภท
มูลค่า​เงินฝาก / เงินลงทุน

 • เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป
รวมกันให้ได้ 100%
จากเงื่อนไขปกติของการสมัคร
เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
  • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
  • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
  • กองทุน RMF
  • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด (35 กองทุน) *​
  ​​และ
  ประกันชี​​วิต
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 หรือ
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19
  • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
  • ​ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 60/5
  • ​​ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
  ตะกาฟุล​​
  • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
  • ตะกาฟุล สะสมทรัพย์ 1520

  ​​(รหัสโครงการ 1778)
  หมายเหตุ: *กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด 35 กองทุน ประกอบด้วย​
  1. K-EQUITY 2. K-MIDSMALL 3. K-MVEQ 4. K-SELECT 5. K-STEQ 6. K-VALUE 7. RKF4 8. K-PROP 9. K-AEC 10. K-ASIA 11. K-CHANGE 12. K-CHINA 13. K-CCTV 14. K-EUROPE 15. K-EUSAGE 16. K-EUSMALL 17. K-GA 18. K-GEMO 19. K-GHEALTH 20. K-GHEALTH (UH) 21. K-GINCOME-A(R) 22. K-GINCOME-A (A) 23. K-GINFRA 24. K-GLAM-UI 25. K-GLOBE 26. K-GPROP 27. K-GREAT 28. K-HIT 29. K-INDIA 30. K-JP 31. K-MBOND 32. K-SEMQ 33. K-USA-A (A) 34. K-USA-A (D) 35. K-VIETNAM

  *หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการข
  ายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกั

  **ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ธนาคารขอมอบสิทธิพิเศษในการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card) โดยการเข้าร่วมโครงการพิเศษผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตข้างต้น ถือเป็นโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตร 1 รอบบัตร (เทียบเท่าอายุบัตร 3 ปี) เท่านั้น


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

  เงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น (เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ กองทุน RMF และ/หรือ กองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ/หรือประกันชีวิต) เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เองทั้งสิ้น
  2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์สมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
  3. ในกรณีสมัครโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตต่างประเภทได้ และ จะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต​
  4. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำ หรือ กองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 2 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 2 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิการสมัครจะเท่ากับ 1 ล้านบาท

  เงื่อนไขการต่ออายุ

  1. เงื่อนไขการต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card)

   1. 5.1 บัตรที่ได้รับการต่ออายุแล้วจะมีอายุ 3 ปี
   2. 5.2 ลูกค้าต้องมี
    • ยอดเงินฝาก และ/หรือ
    • เงินลงทุน (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และ/หรือ
    • ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว)
   3. นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ธนาคารพิจารณาต่ออายุบัตร
   4. วิธีการคำนวณ
    ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต = เบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตรายปี x จำนวนปีที่ชำระเบี้ยแล้ว ​

   5. หมายเหตุ  : กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมจะมีผลคุ้มครองลูกค้าต่อไป และ ลูกค้ายังคงต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิตฉบับเดิม

  ข้อสงวนสิทธิ์

  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และ การอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่สถาบันการเงินเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
  2. ในกรณีสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย โดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และ ผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการถือบัตร เดอะพรีเมียร์ (KBank THE PREMIER Card) รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการถือบัตร โดยธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตประเภทอื่นเป็นการทดแทนตามจำนวนยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

   ตัวอย่าง

   ยอดรวมเงินฝาก / เงินลงทุนประเภทบัตรทดแทน
   ไม่ถึง 2 ล้านบาทบัตร KBank PLATINUM
  3. สำหรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยเท่านั้น (มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว) นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
  4. ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00024/2546 และผลิตภัณฑ์ประกันชิวิต รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และ เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง และ ควรศึกษา อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ โดยเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับประกันเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
  5. การใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลมูลค่ารวมไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด

  “ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THE​ PREMIER Contact Center 02-8888877