แจ้งเตือนการออกจากเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย


ธนาคารกสิกรไทยจัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ธนาคารไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านสนใจข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอ ท่านควรศึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญประกอบการพิจารณา
ท่านกำลังจะออกจากหน้าเว็บไซต์ธนาคาร และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Guavapass สำหรับการเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หากท่านคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" หมายถึง ท่านกำลังจะออกจากหน้าเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Guavapass