bannre bannre

บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย,
จ่ายบิล และยืนยันตัวตนที่ศรีสวัสดิ์

logo

บริการเคแบงก์เซอร์วิสที่ศรีสวัสดิ์

บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านศรีสวัสดิ์ เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้าของธนาคาร ให้บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, จ่ายบิล และยืนยันตัวตน ที่ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจบางสาขา เวลา 08:30 - 16:30 น.

icon zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

ตารางแสดงบริการเคแบงก์เซอร์วิสที่ศรีสวัสดิ์

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประเภท บริการ วงเงินที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียม จุดให้บริการ และ
ช่วงเวลาให้บริการ
ฝากเงิน ตั้งแต่ 1 - 20,000 บาท / รายการ
สูงสุด 40,000 บาท / วัน / หมายเลขบัตรประชาชนผู้ฝาก
15 บาท / รายการ 08.30 - 16.30 น.
จ่ายบิล สูงสุด 49,999 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ 08.30 - 16.30 น.
ยืนยันตัวตน - ฟรี 08.30 - 16.30 น.

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

touch

บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย
ที่ศรีสวัสดิ์

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

ขั้นตอนการฝากเงินสด
เข้าบัญชีกสิกรไทยที่ศรีสวัสดิ์

บริการฝากเงินสดทั่วไป

แจ้งฝากเงินสดกับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1 / 6

แจ้งฝากเงินสดกับพนักงาน

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
                      ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 / 6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

ขั้นตอนที่ 3 / 6

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4 / 6

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

 1. กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย
  ที่ต้องการฝาก
 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก
 3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
 5. กดยืนยันข้อมูล
ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 5 / 6

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 6 / 6

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็น
หลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการ
ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก

บริการจ่ายบิลผ่านธนาคารกสิกรไทย
ที่ศรีสวัสดิ์

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการจ่ายบิล

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการจ่ายบิล
 • ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการชำระ
 • เงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล

ขั้นตอนการจ่ายบิล
ผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ศรีสวัสดิ์

แจ้งรายการที่ต้องการจ่ายบิลผ่านธนาคารกสิกรไทย กับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1 / 6

แจ้งรายการที่ต้องการจ่ายบิล
ผ่านธนาคารกสิกรไทย กับพนักงาน

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 / 6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

ขั้นตอนที่ 3 / 6

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4 / 6

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

 1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
 3. กดยืนยันข้อมูล
ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 5 / 6

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการที่เบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 6 / 6

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการ
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS
ยืนยันรายการที่เบอร์โทรศัพท์

บริการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรม
ธนาคารกสิกรไทยที่ศรีสวัสดิ์

วัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน KCHECK ID
ที่ศรีสวัสดิ์

step1

ขั้นตอนที่ 1 / 6

แจ้งขอยืนยันตัวตนกับพนักงาน

step2

ขั้นตอนที่ 2 / 6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

step3

ขั้นตอนที่ 3 / 6

กดปุ่ม “OK” เพื่อเริ่มทำรายการ

step4

ขั้นตอนที่ 4 / 6

เลือกเมนู “K CHECK ID”
(ยืนยันตัวตน)

step5

ขั้นตอนที่ 5 / 6

สอดบัตรประชาชนที่ “เครื่องรูดบัตร”

step6

ขั้นตอนที่ 6 / 6

ทำรายการสำเร็จ เครื่องแสดงข้อความ
”ธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อย
แล้ว”
ให้ดึงบัตรประชาชนออก และรับสลิปรายการ

จุดให้บริการ และช่วงเวลาให้บริการเคแบงก์เซอร์วิสที่ศรีสวัสดิ์

   
Map icon

เฉพาะสาขา ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจบางสาขา

ค้นหาสาขา

ช่วงเวลาให้บริการ

08.30 - 16.30 น.