Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Online Seminar

รู้ทันภาษีทรัพย์สินที่เปลี่ยนไป จัดการอย่างไรไม่ให้เสียประโยชน์

09 สิงหาคม 2565

-

KBank Private Banking จัดงานสัมมนาออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในหัวข้อ 2022-2023 Family Wealth Outlook: รู้ทันภาษีทรัพย์สินที่เปลี่ยนไป จัดการอย่างไรไม่ให้เสียประโยชน์ เพื่ออัพเดทข้อมูลภาษีต่างๆ แบบอัพเดตล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นก การเตรียมความพร้อมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภาษีทรัพย์สินและกฎหมายในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการความมั่งคั่งของลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง พร้อมแนะนำแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อให้การส่งต่อทรัพย์สินของครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Family Wealth Planning Services

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Real Estate Advisory Services