ช่วยเหลือ

บริการตรวจสอบ e-slip (Verified by K+) คืออะไร ?

บริการตรวจสอบ e-Slip (Verified by K+) เป็นระบบที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการบน K PLUS ว่าถูกต้องตรงกับที่ปรากฎในสลิปหรือไม่ โดยลูกค้าสามารถใช้เมนูสแกน QR Code

ระบบสามารถตรวจสอบ E-Slip ย้อนหลังได้กี่วัน ?

สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ทำรายการ

สามารถใช้กล้องจากแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อสแกน e-Slip ของ K PLUS ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ต้องใช้กล้องจากเมนูสแกนบน K PLUS เท่านั้น