ช่วยเหลือ

การตั้งโอนล่วงหน้า (Schedule Transfer) คืออะไร ?

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตั้งรายการการโอนล่วงหน้า โดยการระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการทำรายการ (ไม่เกิน 1 ปี จากวันที่ทำรายการ) ซึ่งลูกค้าสามารถตั้งการโอนล่วงหน้าได้ในรูปแบบ ครั้งเดียว รายอาทิตย์ หรือรายเดือน

หากต้องการยกเลิกการตั้งโอนล่วงหน้า (Schedule Transfer) ที่ได้ตั้งเอาไว้แล้วต้องทำอย่างไร ?

หากลูกค้าต้องการยกเลิกการตั้งโอนล่วงหน้าต้องกดยกเลิกภายใน 23:59 น. ก่อน วันที่การโอนเงินมีผล เนื่องจากระบบจะทำการรันระบบโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ช่วงกลางคืน ซึ่งหากการโอนเงินสำเร็จแล้วลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการตั้งโอนล่วงหน้าได้

ตัวอย่างเช่น

ลูกค้าทำการตั้งโอนล่วงหน้า โดยให้มีผลวันที่ 2 ก.ย. ลูกค้าต้องทำการยกเลิกรายการ ภายใน 23:59 น. ของวันที่ 1 ก.ย.

สามารถระบุเวลาที่ต้องการโอนได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถระบุวันที่ ที่ต้องการโอนได้เท่านั้น โดยระบบจะทำรายการให้ท่านภายใน 7:00 น. ของวันที่รายการมีผล

ลูกค้าสามารถตั้งโอนล่วงหน้าสำหรับรายการประเภทใดได้บ้าง ?

สามารถตั้งโอนล่วงหน้าสำหรับรายการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารกสิกรไทยหรือต่างธนาคารได้

สามารถตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้าได้สูงที่สุดกี่รายการ และมีการจำกัดวงเงินการโอนหรือไม่ ?

K PLUS สามารถตั้งได้สูงสุดไม่เกิน 50 รายการ (รวมกันทุกประเภท) โดยแบ่งออกเป็น

  1. โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองที่สมัครใช้บริการ K PLUS ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง และวงเงินรวมต่อวัน
  2. โอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคารกสิกรไทย ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง และวงเงินรวม 2 ล้านบาทต่อวัน
  3. โอนเงินต่างธนาคาร วงเงินต่อครั้งสูงสุด 50,000 บาท และวงเงินรวม 2 ล้านบาทต่อวัน
กรณีที่ลูกค้าได้รับแจ้งการทำรายการไม่สำเร็จ รายการอื่น ๆ ที่ลูกค้าได้ตั้งโอนล่วงหน้าไว้แบบรายสัปดาห์หรือรายเดือนจะถูกยกเลิกไปด้วยหรือไม่ ?

หากเกิดการโอนรายการใดรายการหนึ่งไม่สำเร็จ รายการตั้งโอนล่วงหน้าอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงกำหนดจะยังคงใช้งานได้และไม่ถูกยกเลิก เมื่อถึงวันที่ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ ระบบจะดำเนินการให้ตามปกติ

การตั้งโอนล่วงหน้าจะใช้ยอดเงินของวันที่ตัดเงิน หรือก่อนวันที่ตัดเงิน ?

การตั้งโอนล่วงหน้าจะใช้วงเงินของวันที่ตัดเงิน