ช่วยเหลือ

การแจ้งเตือน (Notifications) คืออะไร ?

บริการแจ้งเตือนข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS แบบอัตโนมัติ

สามารถปิดฟังก์ชัน การแจ้งเตือน (Notifications) ได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถเลือกเปิด / ปิด ฟังก์ชันการแจ้งเตือน บางประเภทหรือทุกประเภทได้ตามต้องการได้จากเมนูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

สามารถเลือกลบข้อความที่เตือนมาแล้วในการแจ้งเตือน (Notifications) ได้หรือไม่ ?

สำหรับ การแจ้งเตือน(Notifications) บนรูปกระดิ่ง ด้านขวา-บน ของหน้าจอจะไม่สามารถลบได้
สำหรับการแจ้งเตือน(Notifications) บริเวณหน้าจอ จะสามารถเลือกลบได้