ช่วยเหลือ

ลืมรหัสผ่าน K PLUS และต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง ทำอย่างไร ?

เมื่อคุณลืมรหัสผ่าน ขณะทำรายการ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบนแอปได้ดังนี้

  1. กดปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" ที่หน้าใส่รหัสผ่าน
  2. กดปุ่ม "สำหรับผู้ไม่มีบัตรเดบิต"
  3. นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่จุดยืนยันตัวตนของธนาคาร (ตู้ K-ATM หรือตู้สีเขียวที่มีสัญลักษณ์ K CHECK ID, ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด)
  4. ใช้กล้องมือถือ สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
  5. ตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน K PLUS
รหัสผ่านไม่ถูกต้องจนรหัสล็อค ต้องการปลดล็อคและเปลี่ยนรหัสผ่าน K PLUS ใหม่ด้วยตนเอง ทำอย่างไร?

กรณีที่ใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องจนรหัสล็อค ลูกค้าสามารถปลดล็อคพร้อมเปลี่ยนรหัสใหม่ได้เอง ดังนี้

  1. กดปุ่ม "สำหรับผู้ไม่มีบัตรเดบิต"
  2. นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่จุดยืนยันตัวตนของธนาคาร (ตู้ K-ATM หรือตู้สีเขียวที่มีสัญลักษณ์ K CHECK ID, ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด)
  3. ใช้กล้องมือถือ สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
  4. ตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน K PLUS