ช่วยเหลือ

สรุปยอดใช้จ่าย (Expense Summary) คืออะไร ?

Expense Summary เป็นฟังก์ชันในการสรุปค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าได้เคยทำรายการผ่าน K PLUS โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ได้ตามที่ระบบกำหนดไว้ 14 ประเภท ซึ่งสามารถดูสรุปค่าใช้จ่ายได้แบบรายเดือนและรายปี

สามารถยกเลิก / แก้ไขรายการที่บันทึกไว้แล้วได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขรายการที่บันทึกไว้แล้วได้

สามารถบันทึกรายการย้อนหลังได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถบันทึกรายการย้อนหลังได้

สรุปยอดใช้จ่าย (Expense Summary) เลือกดูแบบใดได้บ้าง ?

เลือกดูแบบรายประเภท หรือดูเป็นแบบภาพรวม ซึ่งสามารถแยกดูได้แบบรายเดือนหรือรายปี โดยระบบจะทำการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นเวลา 1 ปี