ฟังก์ชัน

ใช้งานผ่าน Wi-Fi

ใช้ K PLUS ผ่าน Wi-Fi ได้ทุกธุรกรรม เพียงเปิดใช้ในเมนู “ตั้งค่า” แค่ครั้งเดียว

วิธีการตั้งค่าการใช้งานผ่าน Wi-Fi

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “อื่นๆ” แล้วเลือก “การตั้งค่า”

2

เลือก “การตั้งค่าแอปพลิเคชัน”

3

เลือก “อนุญาตการเข้าใช้งานผ่าน Wi-Fi”