ฟังก์ชัน

Verified Slip

ตรวจสอบรายละเอียดรายการของสลิปนั้นได้ทันที เพียงสแกน QR Code จากสลิป หรือรูปสลิปที่มี QR Code

การตรวจสอบสลิป (แบบเลือกสแกน QR code จาก e-slip)

1

เข้าสู่แอป K PLUS เลือก “สแกน”

2

เลือกสแกน QR code จาก e-slip

3

หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการ

การตรวจสอบสลิป (แบบเลือกรูปภาพ e-slip)

1

เข้าสู่แอป K PLUS เลือก “สแกน”

2

กดเลือกรูปภาพ e-slip จากอัลบั้ม

3

เลือก e-slip ที่ต้องการแล้วกดต่อไป

4

ระบบสแกน แล้วจะแสดงรายละเอียดรายการ

5

หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการ

วิดีโอแนะนำการตรวจสอบสลิปผ่าน K PLUS