ฟังก์ชัน

ขอ Statement

ขอ Statement ได้สูงสุด 12 เดือน

1

เข้าสู่แอป K PLUS และเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “Statement”

4

กรอกอีเมลและระบุข้อมูล
ที่ต้องการ และกด “ส่งคำขอ”

5

เมื่อทำรายการเสร็จ
ข้อมูลที่ขอจะส่งไปที่ E-Mail