ฟังก์ชัน

แลกคะแนนบัตรเครดิต

ช่องทางใหม่ ในการแลกคะแนนบัตรเครดิต สามารถเลือกแลกสินค้าบน K+Market ได้ทันที

วิธีการแลกคะแนนบัตรเครดิต

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “K+ Market”

2

เลื่อนหน้าจอมาที่ POINTS REDEMPTION แล้วกด “เพิ่มเติม”

3

เลือกสินค้าที่คุณต้องการ

4

ดูรายละเอียดสินค้าและกด “แลกซื้อ”

5

ตรวจรายละเอียดการแลกซื้อ และกด “ชำระสินค้า”

6

เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการใช้แลกคะแนน

7

กด “ยืนยัน” เพื่อชำระเงิน

8

ใส่รหัสเพื่อยืนยันการทำรายการ

9

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ