ฟังก์ชัน

หน้าแรก

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นคุณได้จากที่เดียว

วิธีการใช้งาน

1

K+ Today จะอยู่ที่หน้าแรกของแอป เพื่อคอยแนะนำและแจ้งเตือนรายการสำคัญของแต่ละวัน ซึ่งเลือกมาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับคุณ

2

สามารถทำรายการต่างๆได้จากการแจ้งเตือนรายการสำคัญหน้าแรก เช่น ชำระค่าไฟ หรือการเติมเงินอีซี่พาส