ฟังก์ชัน

หน้าแรก

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นคุณได้จากที่เดียว

วิธีการใช้งานวิธีการเพิ่มรายการโปรดหน้าแรก

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก เพิ่มรายการโปรดหน้าแรก

2

เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม

3

รายการที่เพิ่มจะปรากฎที่เมนูรายการโปรดหน้าแรก