ฟังก์ชัน

บัตรสมาชิก

บัตรสมาชิก พกติดมือถือ ด้วย K PLUS

วิธีการสมัครบัตรวิธีสมัครบัตร

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “บัตรสมาชิก”

2

กดเลือก “สมัครบัตรสมาชิก”

3

เลือกสมัครบัตรสมาชิกที่ต้องการสมัคร

4

ตรวจสอบรายละเอียดบัตรสมาชิกและกด “ต่อไป”

5

ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการทำรายการ

6

ตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขสมาชิก
และกด “ยอมรับ”

7

ยืนยันข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครบริการ

8

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และกด “ต่อไป”

9

กด “ยอมรับ” เพื่อยินยอมการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

10

สมัครบัตรสมาชิกสำเร็จ

วิดีโอแนะนำวิธีเพิ่มบัตรสมาชิก