ฟังก์ชัน

ลงทุน

เปลี่ยนการลงทุนให้ง่าย พอร์ตการลงทุนที่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยกราฟแบบใหม่ และยังซื้อขายกองทุนได้ทันที

วิธีการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนวิธีการขายกองทุน

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “ลงทุน”

4

เลือก “ซื้อขายกองทุน”

5

สามารถดูกองทุนที่เคยซื้อได้

6

รายละเอียดกองทุนที่เคยซื้อ

7

เลือก ขาย เมื่อต้องการขายกองทุนนี้

8

รายละเอียดผลการดำเนินงานย้อนหลัง

9

กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการขายและกดปุ่มต่อไป

10

กดปุ่มต่อไปเพื่อยืนยันการขายกองทุน

11

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

วิดีโอแนะนำวิธีการขายกองทุน