ฟังก์ชัน

ลงทุน

เปลี่ยนการลงทุนให้ง่าย พอร์ตการลงทุนที่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยกราฟแบบใหม่ และยังซื้อขายกองทุนได้ทันที

วิธีการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนวิธีการดูพอร์ตการลงทุน

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “ลงทุน”

4

เลือก “พอร์ตของฉัน”

5

สามารถเลือกดูพอร์ตการลงทุนได้ 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก กองทุนรวม หรือหลักทรัพย์

6

รายละเอียดกองทุนรวม

7

รายละเอียดหลักทรัพย์

8

รายละเอียดเงินฝาก