ฟังก์ชัน

ลงทุน

เปลี่ยนการลงทุนให้ง่าย พอร์ตการลงทุนที่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยกราฟแบบใหม่ และยังซื้อขายกองทุนได้ทันที

วิธีการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนวิธีการดูรายการเคลื่อนไหว

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “ลงทุน”

4

เลือก “รายการเคลื่อนไหว”

5

สามารถเลือกดูแบบรอจัดสรรหรือจัดสรรแล้ว

6

สามารถดูรายละเอียดรายการเคลื่อนไหวแต่ละรายการได้