ฟังก์ชัน

รายการโปรด

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นคุณได้จากที่เดียว

วิธีการใช้งาน

วิธีการเพิ่มรายการโปรดจากเมนู ME

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือกที่รูปภาพมุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้า ME

2

เลือก “รายการโปรด”

3

เลือกประเภทรายการโปรดที่ต้องการเพิ่ม

4

เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม

5

กรอกรายละเอียด, เลือกใส่รูปภาพ และสามารถเลือกบันทึกจำนวนเงิน หรือเพิ่มเป็นรายการโปรดหน้าแรก

6

ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”

7

กด “ยืนยัน” เพื่อเพิ่มรายการโปรด

8

เพิ่มรายการโปรดสำเร็จ

9

รายการที่เพิ่มจะอยู่ที่เมนูรายการโปรด กรณีที่เลือกเพิ่มเป็นรายการโปรดหน้าแรก รายการจะปรากฎที่หน้าแรกด้วย

วิธีการเพิ่มรายการโปรดจากเมนูรายการโปรดทั้งหมด

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “รายการโปรดทั้งหมด”

2

เลือกประเภทรายการโปรดที่ต้องการเพิ่ม

3

เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม

4

กรอกรายละเอียด, เลือกใส่รูปภาพ และสามารถเลือกบันทึกจำนวนเงิน หรือเพิ่มเป็นรายการโปรดหน้าแรก

5

ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”

6

กด “ยืนยัน” เพื่อเพิ่มรายการโปรด

7

เพิ่มรายการโปรดสำเร็จ

8

รายการที่เพิ่มจะอยู่ที่เมนูรายการโปรด กรณีที่เลือกเพิ่มเป็นรายการโปรดหน้าแรก รายการจะปรากฎที่หน้าแรกด้วย

วิธีการเพิ่มรายการโปรดจากหน้า e-Slip

1

หลังจากทำรายการสำเร็จแล้ว ให้เลือก “เพิ่มรายการโปรด”

2

กรอกรายละเอียด, เลือกใส่รูปภาพ และสามารถเลือกบันทึกจำนวนเงิน หรือเพิ่มเป็นรายการโปรดหน้าแรก แล้วกด “ตกลง”

3

รายการที่เพิ่มจะอยู่ที่เมนูรายการโปรด กรณีที่เลือกเพิ่มเป็นรายการโปรดหน้าแรก รายการจะปรากฎที่หน้าแรกด้วย