ฟังก์ชัน

ถอนเงินไม่ใช้บัตร

ถอนเงินที่ไหนก็ได้เงินปั๊บ แค่สแกน QR ผ่าน K PLUS กับจุดให้บริการรอบตัวคุณ

วิธีการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรวิธีการถอนเงินไม่ใช้บัตรเครดิต

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลื่อนปัดหน้าจอไปที่หน้าบัตรเงินด่วนและกดเลือก “ ถอนเงิน ”

4

เลือก “จำนวนเงิน” กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และกดยืนยัน

5

ตรวจสอบรายการถอนเงิน กดปุ่ม “สแกน QR” เมื่ออยู่หน้าตู้ K-ATM หรือ เลือกบันทึกรายการ

6

ที่ตู้ K-ATM เลือก “ถอนเงินไม่ใช้บัตร”

7

เลือก “K PLUS”

8

หน้าจอตู้ K-ATM จะแสดง QR Code ให้แสกน

9

สแกน QR Code ผ่านตู้ K-ATM

10

เลือกกด “ยืนยัน” การทำรายการและรับเงินที่ตู้ K-ATM

11

สามารถดูรายละเอียดการถอนเงินได้ที่ประวัติ