ฟังก์ชัน

ถอนเงินไม่ใช้บัตร

ถอนเงินที่ไหนก็ได้เงินปั๊บ แค่สแกน QR ผ่าน K PLUS กับจุดให้บริการรอบตัวคุณ

วิธีการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรวิธีการถอนเงินที่สาขา แบบไม่ใช้บัตร

ข้อควรรู้

  • 1. ไม่จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมต่อวัน
  • 2. กรณีถอนเงินเกินกว่า 300,000 บาท จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
  • 3. ธุรกรรมข้ามเขต มีค่าธรรมเนียม (รายละเอียดค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)
  • 4. บริการถอนเงิน QR code ผ่าน KPLUS รองรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผูกบริการ KPLUS

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “ถอนเงิน”

4

เลือก “สาขา” และเลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ พร้อมระบุจำนวนเงินและเลือก “ต่อไป”

5

เลือก “แสดง QR / บาร์โค้ด”

6

แสดงหน้าจอ QR ให้พนักงานที่สาขาของธนาคาร

7

พนักงานของธนาคารทำรายการถอนเงิน โดยการ scan QR code

8

เลือก “ยืนยันการถอนเงิน” ในรายการแจ้งเตือน เพื่อทำรายการต่อ

9

ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อยืนยันการถอนเงิน และเลือก “ยอมรับ”

10

หน้าแสดงผลลัพธ์ การทำรายการสำเร็จ และรอรับเงินจากพนักงาน

11

สามารถเรียกดูรายละเอียดการถอนเงินได้ที่ประวัติ