kbank.co คืออะไร คลิกได้ไหม
ปลอดภัยหรือเปล่า?

Banner Desktop Banner Mobile

ปัจจุบันมีเครื่องมือในการย่อลิงก์ยาวๆ
ให้สั้นลงหรือที่เรียกว่า Shorten Link

กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ข้อความสั้น กระชับ มีความเป็นระเบียบ และเหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารที่จำกัดความยาวของข้อความ ดังนั้นแล้วการรู้จัก Domain Name หรือชื่อเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ รวมถึงชื่อเว็บไซต์ที่ใช้กับ Shorten Link จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ที่เราจะกดเข้าไปเยี่ยมชมนั้นเป็นของจริง!

สำหรับธนาคารกสิกรไทย มีเว็บไซต์หลักที่ใช้งานอยู่ในชื่อ

https://www.kasikornbank.com และบัญชี
โซเชียลมีเดียชื่อ KBank Live (วิธีสังเกตบัญชีไลน์ และเพจเฟซบุ๊กจริงของธนาคาร)
ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว วันนี้จะขอแนะนำให้รู้จักเว็บไซต์ของธนาคารในอีกชื่อหนึ่งนั่นคือ “kbank.co”

kbank.co คืออะไร?

kbank.co เป็น Shorten Link ของธนาคารกสิกรไทย ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญของธนาคาร หรือบริษัทในกลุ่มธนาคาร

ทำไมต้องเป็น kbank.co?

kbank.co เป็นชื่อที่สั้น จำง่าย บ่งบอกถึงธนาคารกสิกรไทย และการใช้ .co ใน Shorten Link นั้น
มีบริษัทใหญ่ทั่วโลกใช้งานกันอยู่
เช่น Google, Amazon

จะเห็น kbank.co ได้จากที่ไหนบ้าง?

บัญชีโซเชียลมีเดียทางการของธนาคาร

บัญชีโซเชียลมีเดียทางการของธนาคาร (Line / Facebook / Twitter : KBankLive)

สื่อต่างๆ ของธนาคาร เช่น QR Code รูปภาพ Infographic หรือสื่อออฟไลน์ทั่วไปของธนาคาร

สื่อต่างๆ ของธนาคาร
เช่น QR Code รูปภาพ Infographic หรือสื่อออฟไลน์ทั่วไปของธนาคาร

ข้อความ SMS จากธนาคาร

ข้อความ SMS
จากธนาคาร

เว็บไซต์ หรือบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของบริษัทในกลุ่มธนาคาร หรือบริษัทคู่ค้าที่ออกแคมเปญร่วมกับธนาคาร

เว็บไซต์ หรือบัญชีโซเชียล
มีเดียทางการของบริษัทในกลุ่มธนาคาร หรือบริษัทคู่ค้าที่ออกแคมเปญร่วมกับธนาคาร

kbank-co kbank-co

วิธีสังเกตว่า kbank.co เป็นลิงก์จริงของธนาคารกสิกรไทย

  • สังเกตหน้า URL ต้องมี https
  • ชื่อ URL คือ kbank.co
  • URL จะลิงก์มาที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธนาคาร (เช่น https://www.kasikornbank.com) บัญชีโซเชียลมีเดียของธนาคาร (KBankLive) หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร

แต่ถ้าสังเกตทุกอย่างตามคำแนะนำแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าลิงก์นั้นเป็นลิงก์จริงของธนาคาร หรือไม่ หรือหากพบเว็บไซต์หรือลิงก์ที่มี
การแอบอ้างว่าเป็นธนาคาร ขอให้ติดต่อสอบถาม และแจ้งภัยผ่าน
ช่องทางติดต่อของธนาคาร

ธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์ หรือไฟล์แนบใดๆ เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูล
ส่วนตัว
หรือข้อมูลทางบัญชี