hero-desktop hero-mobile

ช่องทางรับแจ้งเหตุ
และภัยจากมิจฉาชีพ

หากพบภัยทุจริตทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกสิกรไทย
ติดต่อแจ้งข้อมูลทันที

ตามช่องทางต่อไปนี้

 • Line Official

  Line Official

  โดยพิมพ์
  แจ้งปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพ
  ในช่องแชต

 • ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้ข้อมูล

  ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้ข้อมูล

  ภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ

  ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้ข้อมูล 02-8888888 กด 001
 • แจ้งเบาะแสมิจฉาชีพ ด้วยตนเอง

  แจ้งเบาะแสมิจฉาชีพ
  ด้วยตนเอง

vdo graphic
vdo graphic vdo graphic

ชวนคนไทยอัปเดตสติ

ลงทะเบียนรับสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ต่อ คลิก

ร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารกสิกรไทย

icon-quote ทุกวันนี้ มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบ
การหลอกลวงตลอดเวลา
มาอัปเดตสติป้องกันสตางค์
เพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆ
และวิธีป้องกันตัวเอง
ด้วย “สารานุโกง” icon-quote