Kasikorn Bank
EN
รถบ้าน เต็นท์รถมือสอง ผ่อนรถ ดาวน์รถ ไฟแนนซ์ รถมือสอง รถบ้าน เต็นท์รถมือสอง ผ่อนรถ ดาวน์รถ ไฟแนนซ์ รถมือสอง
รถบ้าน เต็นท์รถมือสอง ผ่อนรถ ดาวน์รถ ไฟแนนซ์ รถมือสอง รถบ้าน เต็นท์รถมือสอง ผ่อนรถ ดาวน์รถ ไฟแนนซ์ รถมือสอง

สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

ออกรถใช้แล้วกับ
KLeasing
ดอกเบี้ยถูก อนุมัติไว


สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

ประเมินวงเงินและค่างวด

รถยนต์ที่ต้องการประเมิน

หรือ

ดอกเบี้ย*(ต้องไม่เกิน 100%)

ผลการคำนวณ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

*ผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

**ผลการคำนวณค่างวดต่อเดือนข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

***การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถทราบค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เงื่อนไข
เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

จำนวนเงิน
ที่ต้องการผ่อนต่อเดือน
บาท

ขั้นตอนการสมัคร
สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

1.ประเมินวงเงิน
เบื้องต้น

2.นัดหมายเจ้าหน้าที่
ทำสัญญา

3.ทราบผลการ
พิจารณาสินเชื่อ

4.รับรถยนต์

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20-70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/เอกสารประกอบอาชีพ
  (กรณีเจ้าของกิจการ)
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+
  (ถ้ามี) 1 ชุด
ผู้ค้ำประกัน
ออกรถมือสองที่ Carsome กับ KLeasing ได้โปรดี พิเศษสําหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย สมาชิก กบข. และครอบครัว กบข.

ออกรถมือสองที่ Carsome
กับ KLeasing ได้โปรดี
พิเศษสําหรับ
ผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย
สมาชิก กบข. และครอบครัว กบข.

ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2565

รับส่วนลดออนท็อปเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท และรับฟรีกล้องวงจรปิด WIFI พลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 2,490 บาท

เงื่อนไขแคมเปญ :

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย และสมัครสินเชื่อรถใช้แล้ว ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2565 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 31 ก.ค. 2565 รับฟรี! กล้องวงจรปิด WIFI พลังงานแสงอาทิตย์ Vstarcam CB53 1 เครื่อง มูลค่า 2,490 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา)
 2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ*เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. และสมัครสินเชื่อรถใช้แล้ว ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2565 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 31 ก.ค. 2565 รับฟรี! กล้องวงจรปิด WIFI พลังงานแสงอาทิตย์ Vstarcam CB53 1 เครื่อง มูลค่า 2,490 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา)
 3. รับข้อเสนอส่วนลดเพิ่มเติมจาก Carsome สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยและที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ดังนี้
  • รับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท เมื่อซื้อรถราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่า 500,000 บาท
  • รับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท เมื่อซื้อรถราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 500,000 – 900,000 บาท
  • รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท เมื่อซื้อรถราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า 900,000 บาท
 4. ของสมนาคุณไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน หรือคืนเป็นเงินสดได้
 5. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หมายเหตุ : เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตรโดยพฤตินัยหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย, คู่สมรสโดยชอบตามกฎหมาย

สมัครสินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 • บริการ K PLUS, KL​easing on Mobile (PAY PLUS) K-Cyber หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 885 (เฉพาะผู้ที่มีบริการ)
 • หักผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, True​
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) หมายถึงอะไร ?

อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้ ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อจะคำนวณเพียงครั้งเดียวจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?

จัดส่งให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับลีสซิ่งกสิกรไทยภายใน 2 สัปดาห์

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท