Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
K EXCELLENCE
K Corporat Synergy | KASIKORNBANK

 

 

 

เอกสิทธิ์เหนือระดับด้วยบริการทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุน


พบทุกคำตอบด้านการลงทุน และการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินของท่านและครอบครัว ด้วยบริการพร้อมด้วยคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกสิกรไทย 

 

บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล
(THE WISDOM Wealth Management Advisory)

บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนพิเศษ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์และได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อช่วยท่านประสานงาน ให้เรื่องการบริหารการเงินของท่านเป็นเรื่องสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น อาทิ
 

 1 การวางแผนการจัดการความมั่งคั่ง (Wealth Management Planning)
2 การวางแผนระดมทุนและสินเชื่อ (Funding & Borrowing Planning)
3 การวางแผนป้องกันความเสี่ยง (Protection Planning)

บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน
(K-Consolidated Statement)

เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงิน และการบริหารสัดส่วนทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านได้ลงทุนไว้กับธนาคารกสิกรไทยในรายงานฉบับเดียว อาทิ

  • ยอดเงินฝาก ทุกประเภทบัญชี รวมถึงบัญชีร่วมที่มีชื่อผู้ถือบัตรเป็นชื่อแรกของบัญชี
  • มูลค่าบัญชีลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด*
  • มูลค่าสินทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย และยอดคงค้างสินเชื่อบ้านกสิกรไทย สินเชื่อบุคคล รวมถึงสินเชื่อรถยนต์มือสองของ บริษัท ลีสชิ่งกสิกรไทย จำกัด

วิธีการสมัคร :
     ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการได้ที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899

หมายเหตุ :

  • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ธนาคารจะจัดส่ง Consolidated Statement ให้ลูกค้าภายใน 2 เดือนหลังจากการสมัครใช้บริการ
  • มูลค่าบัญชีลงทุนในกองทุนรวม และหลักทรัพย์ อาจคลาดเคลื่อน เมื่อมีการซื้อ - ขายหน่วยลงทุนหรือในระหว่างการปิดรอบบัญชี

*เฉพาะการลงทุนผ่านธนาคารกสิกรไทย


บริการบทวิเคราะห์จาก บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
(K-Econ Analysis Membership)*

ลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย สามารถใช้บริการ K-Econ Analysis บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

วิธีการสมัคร : ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ที่ THE WISDOM Contact Center 02-8888899
การสมัครบริการนี้ ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวและยินยอมให้ธนาคารกสิกรไทยส่งข้อมูลให้ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เพื่อเปิดใช้บริการ K-Econ Analysis

นิตยสาร THE WISDOM : Wealth & Lifestyle Magazine

นิตยสารรายไตรมาสที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบบริการ THE WISDOM Magazine ทั้งรูปแบบเล่มสิ่งพิมพ์และ THE WISDOM Magazine on iPad ให้ทันสมัย ไม่เพียงแต่ตอบสนองรูปแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าเดอะวิสดอมในแบบ 360 องศาครบรอบด้านเท่านั้น แต่ขยายบริบทเนื้อหาครอบคลุมไปยังทุกท่านในครอบครัวของลูกค้าเดอะวิสดอมด้วย พร้อมอัพเดทความเคลื่อนไหวกิจกรรม THE WISDOM Exclusive Experience, สิทธิพิเศษ, และที่สุดเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับท่านลูกค้าเดอะวิสดอม ที่มีเงินฝากและ / หรือเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน

วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์พิเศษ

รับวงเงินซื้อ - ขายหลักทรัพย์ทันที 5 ล้านบาท เพื่อเปิดบัญชีซื้อ - ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย

บริการข้อมูล ข่าวสารการลงทุนผ่าน SMS (Investment Recommendation & Update SMS Alert*)

บริการพิเศษที่ทำให้ท่านได้ติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน และทุกความเคลื่อนไหวของแวดวงหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิดก่อนใคร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบริการ SMS Alert บนโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อความได้เปรียบในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

 *เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และสมัครรับบริการเท่านั้น