Middle|Left Black

ประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health

​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health​

InvisibleSectionName
20
Padding
จุดเด่น​
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
ผลประโยชน์และเบี้ยประกัน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
เงื่อนไขการรับประกัน​
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
เงื่อนไขความคุ้มครอง
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding
คำถามที่พบบ่อย
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

Delight Health

ประกันชีวิตและสุขภาพสำหรับวัยทำงาน

คุ้มครองทั้งโรคร้ายและโรคใกล้ตัวสูงสุด 5 ล้านบาท/การเข้ารักษา มีไว้ยังไงก็อุ่นใจ
หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
ที่คาดไม่ถึง เลือกแผนความคุ้มครองได้ถึง 3 ระดับ
เลือกจ่ายเบี้ยได้ทั้งรายเดือน หรือเหมาจ่ายรายปี ในราคาที่ดีกว่า


Black
Middle|Left
LeftHtmlBlock
21
Padding

จุดเด่น​

แพ็กเกจเดียวครอบคลุมไม่ว่าโรคใกล้หรือไกลตัว
หมดกังวลเรื่อง
ค่ารักษาที่คาดไม่ถึง

 
 

ดี...ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*

ค่ารักษา 5 ล้านบาท/ครั้ง
และค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน

 
 

ดี...เลือกได้

เหมาจ่าย ตั้งแต่บาทแรก

 
 

ดี...ได้เลือก

จ่ายเบี้ยถูกลงเมื่อซื้อแบบ
เหมาจ่ายแค่ส่วนเกิน

 
 

คุ้มครองครอบคลุม

เจ็บป่วย โรคร้าย โควิด 19
ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ

 
 

ไม่ต้องสำรองจ่าย

แค่ยื่นบัตรเดียว ก็เคลมได้

 
 

ลดหย่อนภาษีได้

สูงสุด 25,000 บ.


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลประโยชน์และเบี้ยประกัน

วางแผนเลือกแบบประกันภัยที่เหมาะกับคุณ


Black
Middle|Left
Left
​​​

ตารางแบบประกันภัย

ความคุ้มครอง Plus 1 Plus 2 Max
1. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ต่อครั้ง* 5,000,000
- ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร
และค่าบริการพยาบาลประจำวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อครั้ง)
จ่ายตามจริง
- ค่าห้อง ICU (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อครั้ง)
- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
- ค่ายากลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง) 20,000
2. ความคุ้มครองชีวิต
(ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99)
50,000
3. ประกันเริ่มคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 1. (ต่อครั้ง*) ส่วนเกินจาก
100,000 บาทแรก
ส่วนเกินจาก
30,000 บาทแรก
ตั้งแต่
บาทแรก
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ:

 • วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน หากเกิน 90 วัน จะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่
 • สำหรับแผน Plus1 Plus 2 ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 100,000 หรือ 30,000 บาทแรกตามที่ระบุในแต่ละแผนประกัน
​​​​

ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับปีแรก

อายุ
(ปี)
เบี้ยประกันภัยรายเดือน เบี้ยประกันภัยรายปี
Plus1 Plus2 Max Plus1 Plus2 Max
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
213253248649451,4801,5763,6253,6219,62010,52016,46517,535
303603659571,0601,5571,7083,9924,04810,61911,76217,28818,967
354154271,0171,1091,7551,8604,5944,73011,28212,30619,48220,652
404744881,1391,2321,9342,0505,2605,41812,64713,69121,48022,770
455185341,2511,3882,2922,4595,7765,95013,91515,43525,48027,343
506146321,3871,5942,5102,6896,8187,02515,41017,70927,89029,878
559569761,8451,9803,1523,39110,61510,84420,49522,00135,02337,687
602,0032,0372,9873,1224,4224,65522,28422,60833,21634,66249,16051,700
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ:

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการ (เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99 +สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์)
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ เปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น

HtmlBlock
41
Padding

เงื่อนไขการรับประกัน

เกณฑ์การรับประกันภัย Delight Health เบื้องต้น

อายุรับประกัน11 - 70 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัยคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
ชำระเบี้ยประกันรายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*
ชำระด้วยบัตรเครดิตได้

หมายเหตุ:

*หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความสมบูรณ์ของประกันภัย
 • ในกรณีผู้เอาประกันรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัท ทราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจ บอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน

 • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน

 • เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing)

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญา หรือวันที่ต่ออายุสัญญานี้คร้งสุดท้าย

ยกเว้นกรณี

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ:

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
52
Padding
 
 

สมัครและชำระเบี้ยประกัน

สนใจซื้อประกัน ติดต่อธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health แผน Max วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน(IPD) 5,000,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. จะได้วงเงินครั้งละ 5,000,000 บาททุกครั้งใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าจะมีวงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน(IPD) 5,000,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน หากเกิน 90 วัน จะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health แผน Max วงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน จ่ายตามจริงไม่จำกัดวงเงิน ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. ค่าห้องเท่าไรก็สามารถเบิกได้ทั้งหมดใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าสามารถเบิกค่าห้องในอัตราค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานตามที่จ่ายจริงได้เลย (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน/ครั้ง) ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล รวมในวงเงินค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

มีความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่

คุ้มครองแบบตามจริง โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์ ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ประจำวัน แล้วไม่เกิน 180 วัน และรวมอยู่ในวงเงินค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆที่ได้ใช้ระหว่างที่มีการเข้าพัก รักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เป็นต้น

มีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกหรือไม่

ไม่มี แบบประกันนี้คุ้มครองเฉพาะการรักษาพยาบาลเแบบผู้ป่วยในเท่านั้น ยกเว้นกรณี การผ่าตัดหรือหัตถการแบบผู้ป่วยนอก 21 รายการ (Day case)

กรณีลูกค้าเลือกแผนประกันเริ่มคุ้มครองส่วนที่เกิน 100,000 บาทแรก เมื่อป่วยนอน รพ. ลูกค้าเบิกได้เท่าไร ?

เบิกได้ตามที่จ่ายจริงสำหรับค่ารักษาพยาบาลเมื่อป่วยนอน รพ. ในส่วนที่เกิน 100,000 บาท ซึ่งบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตามแผนความคุ้มครองที่เลือก โดย 100,000 บาทแรก ลูกค้าเบิกสวัสดิการ/จ่ายเองก่อน

กรณีลูกค้าเลือกแผนประกันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก เมื่อป่วยนอน รพ. ลูกค้าเบิกได้เท่าไร ?

เบิกได้ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่บาทแรก ซึ่งบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่

เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัยทุก 5 ปีโดยประมาณ

คุ้มครองการเจ็บป่วยในต่างประเทศด้วยหรือไม่

แบบประกันนี้คุ้มครองกรณีการรักษาพยาบาลเแบบผู้ป่วยในเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ชาวต่างชาติ สามารถสมัครประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health ได้หรือไม่

สามารถสมัครได้


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left