ฟังก์ชัน

ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ดูแลเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก เริ่มต้นเพิ่งวันละบาท ง่ายๆสมัครเลย หมายเหตุ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วิธีซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1

หน้าหลัก K PLUS กดปุ่ม “ธุรกรรม” เพื่อเข้าสู่ระบบ

2

Login

3

เลือกเมนู “บริการอื่น”

4

เลือกเมนู “ประกัน”

5

การขายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) เลือกเมนู “ประกันอุบัติเหตุ”

6

เลือกประเภทแผนประกันที่ต้องการ

7

แจ้งข้อตกลงและเงื่อนไข แสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของธนาคาร และแสดงบริษัทผู้ทำการรับประกัน

8

เลือกวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ดูรายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้น

9

กรอกรายละเอียดข้อมูล

10

สรุปรายละเอียดข้อมูลผู้เอาประกัน, ความคุ้มครองและเบี้ยประกัน

11

รายละเอียดการชำระเบี้ย

12

ยืนยันชำระเบี้ยประกัน