เปิดบัญชีออนไลน์ ผ่าน K PLUS
เปิดปุ๊บ ใช้งานได้ปั๊บ ภายใน 5 ขั้นตอน1


เข้าสู่ระบบ และเลือก "บริการอื่น" เพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก


2


เลือก "เปิดบัญชีเงินฝาก" ในบริการอื่น และเลือก "เปิดบัญชีใหม่"


3


อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก "ถัดไป"


4


ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังจากกรอกข้อมูล หากถูกต้องแล้วเลือก "ยืนยัน"


5


ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดบัญชีผ่านทาง Feed SMS และอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร