อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*

*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรเดบิต JOURNEY
(Bank Selling Rate)

หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ