สิทธิประโยชน์
บัตรเดบิตกสิกรไทย

REWARD PLUS Debit Card

debit card
สมัครบัตร
ช้อป

ช้อป

shopee

ช้อป 1,000 บาท
รับโค้ดส่วนลด 120 บาท

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขแคมเปญ

 • ช้อป 300 บาท คืนโบนัส 30 บาท ที่ Dolfin Wallet และ Rabbit LINE Pay
 • รับ 30 คะแนน หรือ LINE POINTS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยด้วย Dolfin Wallet หรือ Rabbit LINE Pay ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปต่อรายการ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565,
  1 สิงหาคม 2565 และ
  5 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / เลขบัตรเดบิต / วัน / eWallet รวม
  ท่านละ 2 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • Rabbit LINE Pay จำกัด 1,500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • Dolfin Wallet จำกัด 500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ / เดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • รับสูงสุดต่อท่าน 180 โบนัส ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS ของ eWallet จะเข้าบัญชี eWallet ที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละ eWallet โปรดศึกษา
  รายละเอียด การใช้โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS เพิ่มเติมจาก
  ผู้ให้บริการ eWallet
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการ
  โดยผู้ให้บริการ eWallet ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา
  เกี่ยวกับการใช้งาน eWallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ eWallet โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center
  โทร 02-88888882 กด 03

เงื่อนไขแคมเปญ

 • ช้อป 300 บาท คืนโบนัส 30 บาท ที่ Dolfin Wallet และ Rabbit LINE Pay
 • รับ 30 คะแนน หรือ LINE POINTS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยด้วย Dolfin Wallet หรือ Rabbit LINE Pay ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปต่อรายการ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565,
  1 สิงหาคม 2565 และ
  5 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / เลขบัตรเดบิต / วัน / eWallet รวม
  ท่านละ 2 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • Rabbit LINE Pay จำกัด 1,500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • Dolfin Wallet จำกัด 500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ / เดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • รับสูงสุดต่อท่าน 180 โบนัส ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS ของ eWallet จะเข้าบัญชี eWallet ที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละ eWallet โปรดศึกษา
  รายละเอียด การใช้โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS เพิ่มเติมจาก
  ผู้ให้บริการ eWallet
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการ
  โดยผู้ให้บริการ eWallet ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา
  เกี่ยวกับการใช้งาน eWallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ eWallet โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center
  โทร 02-88888882 กด 03

เงื่อนไข

 • โค้ดส่วนลด 120 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาท / เซลล์สลิป สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / โค้ด และ ใช้ได้กับ
  แอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 • ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและ
  บัตรกำนัล เกมดิจิตอลและบัตรเติมเกม
  ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ธนาคารฯ และ Shopee (Thailand)
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้อง
  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท
  หรือ
  ข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯและ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ และ Shopee (Thailand) กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399
  ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์
  เวลา 09.00 - 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุด
  นักขัตฤกษ์

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 700 บาท / เซลล์สลิป ใช้โค้ด "1212SPKBKDE" และชำระผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ในวันที่ 12 ธ.ค. 64 เท่านั้น หรือจนกว่าโค้ดจะหมด
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน และ ใช้ได้กับแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ธนาคารกสิกรไทย และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารกสิกรไทย และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทย และ Shopee (Thailand) กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อาหาร

อาหาร

Grab-Food

สั่ง 300 บาท ลด 80 บาท
สำหรับสมาชิก GrabUnlimited
และลด 60 บาท สำหรับทุกผู้ใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 65 - 25 ธ.ค. 65 เท่านั้น หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ดูรายละเอียด
Grab-Food

สั่ง 400 บาท ลด 100 บาท หรือ
สั่ง 600 บาท ลด 200 บาท

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขและข้อกำหนดรหัสส่วนลด KBDB8022 สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย

 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยรับส่วนลดมูลค่า 80 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / ผู้ใช้ / เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBDB8022 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสั่งสินค้าผ่าน pandamart, shops ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

เงื่อนไขและข้อกำหนด (Grocery) รหัสส่วนลด KBDBG22 สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย

 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย รับส่วนลด 50% สำหรับการสั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart หรือ shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป ลดสูงสุด 150 บาท หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / ผู้ใช้ใหม่)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBDBG22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรรเดบิตกสิกรไทยก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการ pandamart หรือ shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • จำกัด 300 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าใหม่) รหัสส่วนลด KBDBNEW22 บัตรเดบิตกสิกรไทย

 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่เป็นผู้ใช้ใหม่ของ foodpanda รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / ผู้ใช้ใหม่)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBDBNEW22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสินค้าของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

รายละเอียด และเงื่อนไข


รับรหัสส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก  กับทุกเมนูโปรด ที่ www.1112delivery.com  หรือ 1112 Delivery Application

 • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารและชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก ผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com  , www.1112.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery และ The Pizza Company 1112
 • รับรหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารในครั้งถัดไป โดยจะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ผู้ถือบัตรวีซ่าผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับอาหารเรียบร้อยแล้ว
 • รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า ผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery  สำหรับสั่งซื้ออาหารแบรนด์ 
 • The Pizza Company, Burger King, Sizzler, Bonchon, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club และ BreadTalk เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้มีอายุ 90 วัน หลังจากที่ได้รับ
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 20,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการ 
 • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไมเนอร์ฟู้ด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1112

รายละเอียด และเงื่อนไข


อยู่ที่ไหน ก็อร่อยคุ้ม กับวีซ่า

ส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก และกรอก Coupon code “SNPVISA100”  สำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ที่ S&P Delivery Application หรือ www.snp1344.com

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64

 • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก พร้อมกรอก Coupon code “SNPVISA100” ผ่านแอปพลิเคชั่น S&P Delivery หรือ www.snp1344.com
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 20,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการ 
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์
 • ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไลน์แมน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1344

รายละเอียด และเงื่อนไข


สั่งอาหารมื้อไหนก็คุ้มสุด เมื่อจ่ายด้วยบัตรวีซ่า

ส่วนลด 60 บาท เมื่อชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก และกรอก Coupon code “VISALM60” สำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ที่ LINEMAN

1 ม.ค. - 31 ส.ค. 64

 • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก พร้อมกรอก
 • Coupon code “VISALM60” ผ่านแอปพลิเคชั่น LINEMAN
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 15,000 สิทธิ ต่อเดือนตามลำดับก่อนหลัง 
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์
 • ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไลน์แมน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร Help Center จาก LINE MAN แอพลิเคชั่น หรือ Call centre: 02 026 6516.

เงื่อนไข

 • รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 75 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย สั่งอาหารผ่าน Shopee-Food 300 บาท ขึ้นไปต่อรายการ โดยใส่รหัส “KBANKSPFMON”
  บนหน้าชำระเงินใน Shopee-Food หรือสามารถเก็บโค้ดส่วนลดอาหารได้ในหน้ารวมโค้ดส่วนลด ก่อนการ
  ชำระเงิน ในวันจันทร์ที่กำหนดเท่านั้น
  • วันจันทร์ที่ 4,11,18,25 ก.ค.
   จำกัด 450 สิทธิ์ / วัน
  • วันจันทร์ที่ 1, 8, 15, 22 ,29 ส.ค.
   จำกัด 360 สิทธิ์ / วัน
  • วันจันทร์ที่ 5, 12, 19, 26 ก.ย.
   จำกัด 450 สิทธิ์ / วัน
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 เลขบัตรเดบิต / วัน
 • จำกัดสิทธิ์ 1,800 สิทธิ์ / เดือน และรวมทั้งสิ้น 5,400 สิทธิ์ ตลอดทั้งแคมเปญ
 • กรอกโค้ดส่วนลดที่หน้าชำระเงินใน Shopee-Food จำกัดการใช้โค้ด 1 ครั้ง / ออเดอร์ และ
  ซื้อผ่าน
  แอปพลิเคชั่น Shopee-Food เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย
  ผู้ให้บริการ Shopee-Food ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้
  หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ
  การใช้งาน กรุณาติดต่อ Shopee-Food โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่า
  เท่ากัน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร 02-88888882 กด 03

เงื่อนไขรหัสส่วนลด GUKDEBIT สำหรับบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย และเป็นสมาชิก GrabUnlimited

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท ต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด GUKDEBIT และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น และผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิก GrabUnlimited
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่
  28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 25 ธันวาคม 2565
  หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาแคมเปญ”)
 • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 4 สิทธิ์
  ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 220 สิทธิ์แรกต่อวันและ 6,160 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner
  ในจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติจากร้านค้าและ GrabUnlimited
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนรหัสส่วนลดให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างค่าอาหารและค่าบริการหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง
  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยน
  ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวเป็นเงินสด หรือ
  นำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • Grab และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า เมื่อใดก็ได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
  ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • วิธีการคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่
  ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคารกำหนด และเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคารได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay
  เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ
  ส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th

เงื่อนไขรหัสส่วนลด KDEBIT10 สำหรับบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 60 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท ต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KDEBIT10 และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่
  28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 25 ธันวาคม 2565
  หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาแคมเปญ”)
 • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 2 สิทธิ์
  ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 315 สิทธิ์แรกต่อวันและ 8,820 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner
  ในจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติจากร้านค้า
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนรหัสส่วนลดให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างค่าอาหารและค่าบริการหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง
  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยน
  ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวเป็นเงินสด หรือ
  นำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • Grab และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า เมื่อใดก็ได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
  ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • วิธีการคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่
  ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคารกำหนด และเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคารได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay
  เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ
  ส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKFOOD สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวม
  ค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKFOOD และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์
  จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริม การขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูดสุด 190 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 17,480 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริม
  การขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner
  ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทย
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของ
  ค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง
  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าว
  ผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว
  แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่า
  ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ
  แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
  บางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องแจ้ง
  ให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay
  เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ
  ส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKSAT สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท (ไม่รวม
  ค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKSAT และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเดบิตที่
  ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”)
  ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ วันเสาร์ ระหว่าง 00.00 น. ถึง 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์
  จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / วัน และจำกัดสูงสุด 600 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 8,400 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner
  ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทย
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของ
  ค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง
  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าว
  ผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว
  แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่า
  ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
  และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลด

  ในวันนั้นซ้ำได้อีก
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ
  แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
  บางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องแจ้ง
  ให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้รหัสส่วนลด
  แก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และบมจ.ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูล
  ที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay
  เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ
  ส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

โครงการ ‘ร่วมด้วย ช่วยเปย์’ KBank x LINE MAN

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • รับส่วนลดค่าอาหาร 50% สูงสุดไม่เกิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) บน LINE MAN เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 100 บาท
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้เมื่อใส่โค้ด KBANK และชำระผ่าน KBank Credit Card, KBank Debit Card หรือ LINE BK Debit Card
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/วัน
 • จำกัด 2 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/รายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 40,000 สิทธิ์ต่อวัน หรือ 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 00:00 น. ถึง 23:59 น.
 • ระยะเวลาโครงการวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขรับส่วนลดค่าอาหาร สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย


KBANKDAY

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 150 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อใช้บริการ GrabFood ใส่รหัสโปรโมชั่น ‘KBANKDAY’ และชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย (เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท)
 • รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้เฉพาะวันอาทิตย์ (00.00 - 23.59 น.) เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้งาน ต่อวัน
 • สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 15,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • แคมเปญนี้ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสโปรโมชั่นภายใต้แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นหรือรายการอื่นหรือส่วนลดอื่นได้
 • ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนรหัสโปรโมชั่นให้ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้งานตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดค่าอาหารที่ผู้ใช้งานได้รับมากกว่าค่าอาหารในแต่ละครั้ง ผู้ใช้งานตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดค่าอาหารในครั้งถัดไปได้
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab และธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและ Grab ได้ประกาศไว้เป็นหลักฐาน
 • ผู้ใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Help Centre บนแอปพลิเคชัน Grab
ความบันเทิง

ความบันเทิง

major

ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท

ดูรายละเอียด
sf

ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท

ดูรายละเอียด
sf

Popcorn XL ราคาพิเศษ

ดูรายละเอียด

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • ลูกค้าบัตรเดบิตกสิกร ซื้อบัตรชมภาพยนต์ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในราคา 100 บาท
  ที่ตู้ E-Ticket จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / บัตร / เดือน
 • สำหรับที่นั่งปกติ Normal seat ในระบบปกติ หรือ 2D เท่านั้น ( ทั้งนี้ลูกค้าสามารถ Upgrade
  ที่นั่งเป็น Honeymoon seat ได้หรือ Upgrade ระบบ Atmos/3D
  โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระส่วนต่าง)
 • ใช้สิทธิ์ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ จำกัดจำนวน
  ผู้ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 5,500 ที่นั่ง / เดือน
 • ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

หมายเหตุ

เนื่องจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีการปรับปรุงระบบ
โปรโมชั่นใน Application Major Cineplex เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยจะเริ่มงดใช้งานโปรโมชั่นธนาคารผ่านช่องทาง Application
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิพิเศษที่ตู้ E-Ticket
ได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ SF Cinema ทุกสาขา จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / บัตร / เดือน / โรงภาพยนตร์
 • โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ บิ๊กซี ปราจีนบุรี) ในราคา 100 บาท (สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในโรงภาพยนตร์ปกติเท่านั้น สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe) ในระบบ 2D Digital)
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 9,000 ที่นั่ง / เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตร Student Card
 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถแลกซื้อ Popcorn Ziplock Size XL Take Away (85 ออนซ์) 1 ถุง มูลค่า 85 บาท (ปกติราคา 170 บาท) ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา เอมพริเว่ ซีเนคลับ
 • จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 2 สิทธิ์ / บัตร / เดือน ตลอดรายการ (จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
 • แสดงบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ แล้วนำคูปองไปแลกซื้อที่จุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มของโรงภาพยนตร์
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ / หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการทั้งสิ้น
 • ธนาคาร และ SF Cinema ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ SF Cinema เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ K-Contact Center โทร 02-888-8888 กด 823 หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลด กรุณาติดต่อ SF Smart Call โทร. 1349
อื่นๆ

อื่นๆ

visa

แลกรับ E-coupon 100 บาท
เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ที่ใดก็ได้
ด้วยบัตรวีซ่าเดบิต หรือวีซ่าพรีเพด
ครบ 1,000 บาท

ดูรายละเอียด
unionpay-top

รับบัตรของขวัญท็อปส์มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์
และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา
ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป / เซลส์สลิป

ดูรายละเอียด
Visa x FIFA World Cup

สมัครบัตรเดบิต K MAX+
ผ่านช่องทาง KPLUS
รับฟรี กระเป๋า Visa FIFA
World CupTM

ดูรายละเอียด
visa-afteryou

เมื่อชําระเงินผ่านบัตรเดบิตครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65

ดูรายละเอียด
visa-cigna

บริการคุ้มครองเมื่อซื้อสินค้า
จากเว็บไซต์ออนไลน์

ดูรายละเอียด
visa-farfetch

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด
ถึง 180 USD
เมื่อช้อปที่ FARFETCH.COM

ดูรายละเอียด
visa-printemps-paris

รับส่วนลด 5% และได้รับ Tax Refund
สูงสุด 16.66%

ดูรายละเอียด

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต ​K MAX+
  ผ่านช่องทาง K PLUS และได้รับอนุมัติ
  ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น
 • รับฟรีกระเป๋า Visa FIFA World CupTM 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท (จำกัดจำนวนกระเป๋าสำหรับ 3,500 ท่านแรก)
 • จำกัดกระเป๋า 1 ใบ / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการ
 • กระเป๋าจะถูกจัดส่งพร้อมกับบัตรเดบิต ​K MAX+ ให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร
  โดยจะจัดส่งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่
  สมัครบัตรเดบิตเสร็จสิ้น
 • ระยะเวลารายการระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2565 -
  31 ธ.ค. 2565
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น
  หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข
  ปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายนี้
  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลง
  ของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน

  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-888-8888
Promotion period 15 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
Eligible card บัตรวีซ่าทุกประเภท
Promotion offer รับส่วนลด 17% เมื่อจองโรงแรมผ่าน Robinhood Travel
เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าที่เป็นสมาชิกใหม่ของ
แอปพลิเคชัน Robinhood
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เที่ยวไหนก็คุ้มกับบัตรวีซ่า

ลดทันที 17% เมื่อจองโรงแรมผ่าน Robinhood Travel


กรอกโค้ด RBHTV17VISA


*เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าที่เป็นสมาชิกใหม่ของแอปพลิเคชัน Robinhood


เงื่อนไขรายการ

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครใช้บริการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood Travel
  และชำระเงินผ่านบัตรวีซ่าเป็นครั้งแรก
 • รับทันทีส่วนลด 17% เพียงกรอกโค้ด “RBHTV17VISA” เมื่อจองโรงแรมมูลค่า
  1,500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 การจอง
 • จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,500 บาทต่อ 1 การจอง
 • ระยะเวลาการจองและรับสิทธิ์ส่วนลดตั้งแต่
  15 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • ระยะเวลาการเข้าพักตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 -
  30 มิถุนายน 2566
 • จำกัดการรับส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ตลอดระยะเวลารายการ
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ
 • Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
  ก่อนการมีผลใช้บังคับ
  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Robinhood เป็นที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564

ใช้จ่ายออนไลน์ที่ใดก็ได้ด้วยบัตรวีซ่าเดบิต ครบ 1,000 บาท

เลือกรับ e - coupon 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำได้ตามใจคุณ

Starbucks / Shopee / Lazada / EVEANDBOY / Tops Supermarket


แลกรับ e - coupon และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vthgservice.com

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565


รายละเอียด และเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่า เดบิต ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเดบิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเดบิตนิติบุคคลทุกประเภท)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า เดบิต ที่เป็นรายการชำระเงินออนไลน์ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • ยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากระบบวีซ่า ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับรางวัล 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการแลกรับรางวัลจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการแลกรับรางวัลผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อม e - coupon code ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไข
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสาร ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการแลกครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการแลกรางวัลใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน / หลัง
 • รางวัลมีจำนวนจำกัด 1,500 รางวัลต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการแลกรับรางวัล (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่ โทร 02 919 9108 # 118 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. หรืออีเมล์ vtreservation@vathanagul.com
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการแลกรางวัล และได้รับรางวัลแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ที่ใดก็ได้ด้วยบัตรวีซ่าเดบิต หรือวีซ่าพรีเพด ครบ 1,000 บาท เลือกรับ E-coupon 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำได้ตามใจคุณ

 • Starbucks
 • Shopee
 • Lazada
 • EVEANDBOY
 • Tops Supermarket
 • GrabFood
 • After You

แลกรับ E-coupon และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vthgservice.com

ระยะเวลารายการ : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566


รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าเดบิต และบัตรวีซ่าพรีเพดที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเดบิต บัตรพรีเพดเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเดบิต
  บัตรพรีเพดนิติบุคคลทุกประเภท)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าเดบิตหรือบัตรวีซ่าพรีเพด ที่เป็นรายการชำระเงินออนไลน์ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการ
  แลกรางวัล
 • ยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากระบบวีซ่า ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับรางวัล 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการแลกรับรางวัลจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการแลกรับรางวัลผ่านทาง
  เว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อม E-coupon code ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไข
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้อง
  นำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
  ในการยกเลิกรายการแลกครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการแลกรางวัลใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน / หลัง
 • รางวัลมีจำนวนจำกัด 1,800 รางวัลต่อเดือน
  ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน / หลัง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการแลกรับรางวัล (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่ โทร 02-919-9108 # 118 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 17.00 น.
  หรืออีเมล์ pitty@vathanagul.com
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
  ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
  เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของ
  ร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือ
  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า
  ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการแลกรางวัล และได้รับรางวัลแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ระยะเวลาคุ้มครอง: 1 ปี นับจากวันกัดไปหลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป


การคุ้มครองสูงสุด: จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 100% ของมูลค่าสินค้า / ทรัพย์สิน (ราคาจริงหลังหักส่วนลด) ไม่จำกัดจำนวนชั้นสินค้า ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100 USD หรือ ไม่เกิน 3,200 บาทต่อปี จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี สำหรับบัตรวีซ่าคลาสิค วีซ่าโกลด์ และ วีซ่าเพลตตินั่ม สำหรับบุคคลธรรมดาที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ / บัตรเครดิตนิติบุคคล) จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน 1,500 สิทธิ์ต่อเดือน


เงื่อนไขการชดใช้:

 • สำหรับสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนร้านค้าถูกต้องและให้บริการจัดส่งจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น และเป็นสินค้าที่มีเลขติดตามการจัดส่งที่ออกให้จากร้านค้าหรือบริษัทขนส่ง
 • ลูกค้าต้องทำการแจ้งร้านค้าผ่านทางช่องทางการขาย หรือ ส่งอีเมลให้ร้านค้าทราบ
  • สำหรับกรณีไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด หรือ ได้รับสินค้าผิด ภายใน 30 วันตามกำหนดการได้รับสินค้า ถึงการไม่ได้รับสินค้าและต้องการการจัดส่งใหม่ หรือ ต้องการเงินชดเชยคืนโดยระบุจำนวนตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อจริง
  • สำหรับกรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง ลูกค้าต้องทำการแจ้งร้านค้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า
 • ทางบริษัทจะชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินตามเงื่อนไข โดยลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการแจ้งร้านค้าและไม่ได้รับการรับผิดชอบกลับมาที่บริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ร้องขอเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อพิจารณา เช่น รูปถ่ายสินค้า เป็นต้น
 • สำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการชดเชย หรือ รับผิดชอบจากทางร้านค้า หรือ บริษัทขนส่งเท่านั้น (ไม่สามารถได้รับการชดเชยทับซ้อนได้)
 • สำหรับสินค้าที่จัดส่งถึงที่อยู่ในประเทศไทย โดยเป็นที่อยู่ที่มีสถานที่ชัดเจน เช่น ที่อยู่บริษัทที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่รวมกับการนัดรับในพื้นที่สาธารณะ

การแจ้งและเรียกร้องความเสียหาย: ติดต่อศูนย์บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์ โทs 0-2853-0022 หรืออีเมล cigna.customerservice@cigna.com


ข้อยกเว้น: กรุณาศึกษาเงื่อนไข เพิ่มเติมที่ www.cigna.co.th/visanlineshopping

 • สินค้าที่มีส่วนประกอบจากขนสัตว์ เครื่องประดับ อัญมณี หินมีค่า / สินค้าที่มีทอง / โลหะมีค่าหินมีค่าเป็นส่วนประกอบ ชิ้นงานศิลปะ โบราณวัตถุ ของสะสม อาวุธ แบตเตอรี่
 • สินค้าที่ซื้อเพื่อขายต่อ สินค้าที่ผ่านการใช้งานมาก่อนหน้า สินค้าที่มีตำหนิ / ความเสียหาย สินค้ามือสอง
 • ยานพาหนะทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่
 • สินค้าเน่าเสีย หรือ เสื่อมสภาพ

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปบริการความคุ้มครองและเงื่อนไข โปรดศึกษารายละเอียดบริการและเงื่อนไขทั้งหมดในใบสรุปการบริการคุ้มครองสินค้าที่จัดส่งทางอีเมลหลังจากลงทะเบียน
 • บริษัทอาจขอเอกสารใบคำสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือใบรับสินค้าเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • ให้บริการโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอร์เรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับการผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรกที่ The Pizza Company 1112 แอปพลิเคชัน
 • รับรหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารในครั้งถัดไป โดยจะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ผู้ถือบัตรวีซ่าผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชั่น ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับอาหารเรียบร้อยแล้ว
 • รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า ผ่าน แอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112
 • รหัสส่วนลดนี้มีอายุ 30 วัน หลังจากที่ได้รับ
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 50,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการ
 • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไมเนอร์ฟู้ด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1112

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า และบันทึกบัตรเป็นบัตรใบแรกในการชำระเงิน ที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ครบ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่ร่วมค่าจัดส่ง) รับรหัสส่วนลดมูลค่า 320 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนในแม็คโครแอปพลิเคชัน (Makro App Notification) เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไปที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชัน โดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง) กรอกรหัสส่วนลดที่หน้าชำระเงิน ก่อนการชำระค่าสินค้า
 • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง) / 1 ใบเสร็จ / 1 หมายเลขสมาชิก / 1 ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ เท่านั้น, รหัสส่วนลดไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
 • สามารถดูรหัสย้อนหลังได้ที่ "หน้าข้อความ" หรือ “message tab” ในแม็คโครแอปพลิเคชัน จนกว่ารหัสจะหมดอายุ
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้าได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนรหัสส่วนลดได้
 • กรณีลูกค้าขอคืนเงิน (Refund) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนรหัสส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนรหัสส่วนลดในทุกกรณี
 • หากลูกค้าทำรหัสรับสิทธิ์สูญหาย หรือลบข้อความ ไม่สามารถออกรหัสทดแทนได้
 • การยืนยันการใช้สิทธิ์รหัสส่วนลดสำหรับลูกค้าสมาชิก และที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นการตอบรับให้บริษัทฯ ติดต่อท่านเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ในเรื่องสินค้าและบริการ
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชัน

 • สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่ร่วมค่าจัดส่ง)
visa true store

รายละเอียด / เงื่อนไขโปรโมชั่น

รับโค้ดส่วนลด 200 บาท เมื่อช้อปที่ https://store.truecorp.co.th/home และผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรก

1 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565


เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
 • ช้อปที่ https://store.truecorp.co.th/home
  และผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรก
  รับโค้ดส่วนลด 200 บาท
  สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,500 บาท ขึ้นไปด้วยบัตรวีซ่าบัตรเดียวกับที่ทำการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 200 บาท จะจัดส่งให้
  ผู้ถือบัตรวีซ่าผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์
  ที่ลงทะเบียนไว้กับ
  ทรู สโตร์ ออนไลน์ ภายใน
  15 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • โค้ดส่วนลดมีอายุ 30 วัน หลังจากที่ได้รับ
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 15,000 สิทธิ์
  ตลอดระยะเวลารายการ
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลด
  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ขอสงวนสิทธิ์
  ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและ ทรูสโตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-700-8855
  (บัตรวีซ่าทุกประเภท)

รายละเอียด และเงื่อนไข

Mechanic offer 1 บัตรวีซ่าทุกประเภท

 • รับส่วนลด USD 25 เมื่อช้อปครบ USD 400
 • รับส่วนลด USD 80 เมื่อช้อปครบ USD 800
 • รับส่วนลด USD 180 เมื่อช้อปครบ USD 1200

และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ www.farfetch.com

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภท
  ที่เปิดใช้งานครั้งแรกกับ FARFETCH
 • กรอกโค้ดส่วนลด “VISATH22” ในหน้า checkout
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ถือบัตรวีซ่าที่ออกโดยธนาคารในประเทศเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับแบรนด์และสินค้าที่
  เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับลูกค้าใหม่ FARFETCH เท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มที่ไม่ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าที่ไม่เข้ากับโปรแกรม
  ส่วนลดอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อมูลค่ารวม ระดับดังนี้ USD $25 off $400 / $80 off $800 / $180 off $1200  
 • ลูกค้าสามารถกรอกรหัสส่วนลดนี้เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงิน
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ
  เป็นที่สิ้นสุด
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ร่วมรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อพิพาธใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
  การบริการ หรือสินค้า
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธ์ส่วนลดนี้คือว่ายินดีรับข้อเสนอ
  ทุกประการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • FARFETCH เป็นผู้จัดการรายส่งเสริมการขายนี้, Visa ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อข้อเสนอการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ 
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแบรนด์ดังต่อไปนี้ 777, Acne Studios, Audemars Piguet, Bell & Ross, BMW, Bottega Veneta, Boucheron, Breguet, Breitling, Christofle, David Yurman, Dodo, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Fornasetti, Girard Perregaux, Gucci, Gucci Eyewear, Gucci Kids, Hamilton Watch, Jaeger-Lecoultre, Mad Paris, Miu Miu, Miu Miu Eyewear, Patek Philippe, Prada, Prada Eyewear, Rado, Red Valentino, Rolex Pre-Owned, Stone Island, Stone Island Junior, Stone Island Shadow Project, Tag Heuer, Tasaki, Tudor, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Valentino, Valentino Eyewear, Valentino Garavani and Zenith.
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ประเทศดังดังต่อไปนี้ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, China, Georgia, Hong Kong, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan.

Mechanic offer 2 บัตรวีซ่าซิกเนเจอร์,
วีซ่าอินฟินิท, วีซ่าแพลทินัม

 • รับส่วนลด USD 25 เมื่อช้อปครบ USD 400
 • รับส่วนลด USD 80 เมื่อช้อปครบ USD 800
 • รับส่วนลด USD 180 เมื่อช้อปครบ USD 1200

และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า บัตรวีซ่าซิกเนเจอร์,
วีซ่าอินฟินิท, วีซ่าแพลทินัม ที่ www.farfetch.com

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า บัตรวีซ่า
  ซิกเนเจอร์, วีซ่าอินฟินิท, วีซ่าแพลทินัม
  และเคยช้อปที่ FARFETCH
 • กรอกโค้ดส่วนลด “VISATHPREM22” ในหน้า checkout
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ถือบัตรวีซ่าที่ออกโดยธนาคารในประเทศเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับแบรนด์และสินค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มที่ไม่ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าที่ไม่เข้ากับโปรแกรม
  ส่วนลดอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อมูลค่ารวม ระดับดังนี้ USD $25 off $400 / $80 off $800 / $180 off $1200  
 • ลูกค้าสามารถกรอกรหัสส่วนลดนี้เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงิน
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ
  เป็นที่สิ้นสุด
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ร่วมรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อพิพาธใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริการ หรือสินค้า
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธ์ส่วนลดนี้คือว่ายินดีรับข้อเสนอ
  ทุกประการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • FARFETCH เป็นผู้จัดการรายส่งเสริมการขายนี้, Visa ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อข้อเสนอการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ 
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแบรนด์ดังต่อไปนี้ 777, Acne Studios, Audemars Piguet, Bell & Ross, BMW, Bottega Veneta, Boucheron, Breguet, Breitling, Christofle, David Yurman, Dodo, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Fornasetti, Girard Perregaux, Gucci, Gucci Eyewear, Gucci Kids, Hamilton Watch, Jaeger-Lecoultre, Mad Paris, Miu Miu, Miu Miu Eyewear, Patek Philippe, Prada, Prada Eyewear, Rado, Red Valentino, Rolex Pre-Owned, Stone Island, Stone Island Junior, Stone Island Shadow Project, Tag Heuer, Tasaki, Tudor, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Valentino, Valentino Eyewear, Valentino Garavani and Zenith.
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ประเทศดังดังต่อไปนี้ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, China, Georgia, Hong Kong, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan.

ช้อปแฟชั่นสุดหรู เหมือนอยู่ที่ช็อปฝรั่งเศสกับ
Visa x Printemps Paris ให้คุณช้อปสนุก
ปลุกความเป็นเจ้าแม่สายแฟ วีดีโอคอลแบบ
เอ็กซ์คลูซีฟกับ Virtual Personal Shopper
เสมือนไปเลือกของด้วยด้วยตนเอง รับส่วนลด 5% และได้รับ Tax Refund สูงสุด 16.66% สำหรับ
ผู้ใช้บัตร Visa Platinum card, Visa Signature card และ Visa Infinite card
ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2566 เท่านั้น

อย่ารอช้า ช้อปเลย! คลิกปรึกษา Virtual Personal Shopper ได้ที่นี่ https://www.printemps.com/fr/fr

#วีซ่า #PrintempsParis #PersonalShoppingwithPrintemps


เงื่อนไขที่เป็นไปตาม Visa และ Printemps Paris กำหนด

 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ถือบัตรวีซ่า Platinum, Signature และ Infinite
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับแบรนด์และสินค้าของ Printemps Paris ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น Louis Vuitton, Goyard, ร้านหนังสือ, อาหาร, สถาบัน และบริการอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับลูกค้าบัตรวีซ่า และ Printemps Paris จำนวน 1 สิทธิ ต่อ 1 คน 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถเข้าถึง Virtual Lounge Personal Shopper ได้โดยจำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 คน 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถใช้จ่ายสินค้าโดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำเพื่อรับบริการนี้ ลูกค้าสามารถขอคืนภาษีเต็มจำนวนสูงสุด 16.66%
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มที่ไม่ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ
  เป็นที่สิ้นสุด
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ร่วมรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อพิพาธใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
  การบริการ หรือสินค้า
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธ์ส่วนลดนี้คือว่ายินดีรับข้อเสนอ
  ทุกประการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
visa printemps content

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย
  ทุกประเภท เมื่อนำบัตรฯ ไปใช้จ่ายครั้งแรก
  ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) *ในหมวดร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า
  ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
  รับฟรี E-Coupon Baby Strawberry Cheesecake มูลค่า 205 บาท จากร้าน
  After You
  (จำกัดจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด
  5,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ)
 • ธนาคารจะดำเนินการส่ง E-Coupon ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 30 วันหลังจากสรุปยอด ดังนี้
  • สรุปยอดครั้งที่หนึ่ง: วันที่ 7 ธ.ค. 2565
   สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่
   10 - 30 พ.ย. 2565
   ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ภายในวันที่
   31 มี.ค. 2566
  • สรุปยอดครั้งที่สอง วันที่ 9 ม.ค. 2566
   สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่
   1 - 31 ธ.ค. 2565
   ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ภายในวันที่
   31 มี.ค. 2566
 • ลูกค้าสามารถแสดง Code จาก E-Coupon
  เพื่อแลกรับสิทธิ์ที่ท่านได้รับที่ร้าน After You
  ทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ / บัตร /
  ตลอดระยะเวลารายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือ
  แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข
  หรือ ปรับเปลี่ยน รายละเอียดของรายการนี้
  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ เปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center Tel. 02-888-8888

*ภายใต้ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า
ตามหมวด MCC ที่กำหนดดังนี้

 • Shopping mall : 00001, 00002, 05310, 05311, 00006, 00007, 00008, 00061, 05137, 05139, 05611, 05621, 05631, 05641, 05651, 05655, 05661, 05681, 05691, 05697, 05698, 05699, 07251, 07296, 05333, 05411
 • Restaurant : 00043, 05422, 05441, 05451, 05462, 05921, 00003, 00032, 05811, 05812, 05813, 05814

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์
ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์
และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา

รับบัตรของขวัญท็อปส์มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์
ซูเปอร์สโตร์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป / เซลส์สลิป

บัตรที่ร่วมรายการ :

ผู้ถือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ที่มีหมายเลขขึ้นต้นด้วย 62 หรือ 81

ขั้นตอนการรับบัตรของขวัญท็อปส์ :

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
  ทุกสาขา ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป / เซลส์สลิป
 • แสดงเซลส์สลิป (ใช้จ่ายภายในวัน และสาขาเดียวกัน) และบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่เคาน์เตอร์
  จุดบริการลูกค้าที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์
  ซูเปอร์สโตร์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
 • รับบัตรของขวัญท็อปส์มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดกิจกรรม :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่
  ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา (1 ก.ย. 2565 – 31 ส.ค. 2566)
 • เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบตามที่กำหนดผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา รับบัตรของขวัญท็อปส์ที่เคาน์เตอร์
  จุดบริการลูกค้าภายในวัน และสาขาเดียวกันเท่านั้น
 • ยอดซื้อ 1,000 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • จำกัด 1,200 สิทธิ์ / เดือน หรือ 14,400 สิทธิ์ ตลอดรายการ และขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลัง
 • จำกัดสิทธิ์รับบัตรของขวัญท็อปส์ 1 สิทธิ์ /
  บัตรยูเนี่ยนเพย์ / เดือน และสูงสุดไม่เกิน 12 สิทธิ์ / บัตรยูเนี่ยนเพย์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้น ขึ้นไป / เซลส์สลิป), สินค้ายกแพ็ค
  ยี่ห้อเอ็ม150 และยี่ห้อเบอร์ดี้,
  สินค้าแผนก
  เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, น้ำมันประกอบอาหาร,
  น้ำตาลประกอบอาหาร,
  บริการชำระบิล,
  บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ร้านค้าเช่า,
  ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา,
  สินค้าทางการแพทย์ และ
  เวชสำอางบางชนิด
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าทุกชนิดผ่านบริการ Grab, Dolfin Order and Collect, Chat&Shop, Phone&Delivery และ Click&Collect
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้กับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่เคาน์เตอร์จุดบริการลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท
  คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

Link for more information : https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/
serviceCenter/merchant/54899961731?type=1

สมัครง่ายๆ

app kplus

มี K PLUS สมัครง่าย ๆ

สมัครทันที
esaving

เปิดบัญชีใหม่

ผ่าน K PLUS ผ่าน K PLUS
kbank branch

สมัครผ่านสาขา
เราพร้อมให้คำแนะนำ
ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ค้นหาสาขา
บริการทุกระดับประทับใจ