สิทธิประโยชน์
บัตรเดบิตกสิกรไทย

REWARD PLUS Debit Card

debit card
สมัครบัตร
ช้อป

ช้อป

dolfin wallet

ช้อป 300 บาท คืนโบนัส 30 บาท

ดูรายละเอียด
Rabbit LINE Pay

ช้อป 300 บาท คืนโบนัส 30 บาท

ดูรายละเอียด
shopee

ช้อป 1,000 บาท
รับโค้ดส่วนลด 120 บาท

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขแคมเปญ

 • ช้อป 300 บาท คืนโบนัส 30 บาท ที่ Dolfin Wallet และ Rabbit LINE Pay
 • รับ 30 คะแนน หรือ LINE POINTS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยด้วย Dolfin Wallet หรือ Rabbit LINE Pay ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปต่อรายการ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565,
  1 สิงหาคม 2565 และ
  5 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / เลขบัตรเดบิต / วัน / eWallet รวม
  ท่านละ 2 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • Rabbit LINE Pay จำกัด 1,500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • Dolfin Wallet จำกัด 500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ / เดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • รับสูงสุดต่อท่าน 180 โบนัส ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS ของ eWallet จะเข้าบัญชี eWallet ที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละ eWallet โปรดศึกษา
  รายละเอียด การใช้โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS เพิ่มเติมจาก
  ผู้ให้บริการ eWallet
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการ
  โดยผู้ให้บริการ eWallet ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา
  เกี่ยวกับการใช้งาน eWallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ eWallet โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center
  โทร 02-88888882 กด 03

เงื่อนไขแคมเปญ

 • ช้อป 300 บาท คืนโบนัส 30 บาท ที่ Dolfin Wallet และ Rabbit LINE Pay
 • รับ 30 คะแนน หรือ LINE POINTS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยด้วย Dolfin Wallet หรือ Rabbit LINE Pay ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปต่อรายการ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565,
  1 สิงหาคม 2565 และ
  5 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / เลขบัตรเดบิต / วัน / eWallet รวม
  ท่านละ 2 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • Rabbit LINE Pay จำกัด 1,500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • Dolfin Wallet จำกัด 500 สิทธิ์แรก / วัน / eWallet
 • รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ / เดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • รับสูงสุดต่อท่าน 180 โบนัส ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS ของ eWallet จะเข้าบัญชี eWallet ที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละ eWallet โปรดศึกษา
  รายละเอียด การใช้โบนัสคะแนน หรือ LINE POINTS เพิ่มเติมจาก
  ผู้ให้บริการ eWallet
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการ
  โดยผู้ให้บริการ eWallet ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา
  เกี่ยวกับการใช้งาน eWallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ eWallet โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center
  โทร 02-88888882 กด 03

เงื่อนไข

 • โค้ดส่วนลด 120 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาท / เซลล์สลิป สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / โค้ด และ ใช้ได้กับ
  แอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 • ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและ
  บัตรกำนัล เกมดิจิตอลและบัตรเติมเกม
  ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ธนาคารฯ และ Shopee (Thailand)
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้อง
  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท
  หรือ
  ข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯและ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ และ Shopee (Thailand) กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399
  ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์
  เวลา 09.00 - 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุด
  นักขัตฤกษ์

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 700 บาท / เซลล์สลิป ใช้โค้ด "1212SPKBKDE" และชำระผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ในวันที่ 12 ธ.ค. 64 เท่านั้น หรือจนกว่าโค้ดจะหมด
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน และ ใช้ได้กับแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ธนาคารกสิกรไทย และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารกสิกรไทย และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทย และ Shopee (Thailand) กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อาหาร

อาหาร

Shopee-Food

อิ่มครบ 300 บาท ลด 75 บาท
ที่ Shopee-Food

ดูรายละเอียด
Grab-Food

600 บาท ลด 200 บาท (วันเสาร์ เท่านั้น)
300 บาท ลด 80 บาท (ทุกวัน)

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขและข้อกำหนดรหัสส่วนลด KBDB8022 สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย

 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยรับส่วนลดมูลค่า 80 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / ผู้ใช้ / เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBDB8022 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสั่งสินค้าผ่าน pandamart, shops ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

เงื่อนไขและข้อกำหนด (Grocery) รหัสส่วนลด KBDBG22 สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย

 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย รับส่วนลด 50% สำหรับการสั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart หรือ shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป ลดสูงสุด 150 บาท หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / ผู้ใช้ใหม่)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBDBG22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรรเดบิตกสิกรไทยก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการ pandamart หรือ shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • จำกัด 300 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าใหม่) รหัสส่วนลด KBDBNEW22 บัตรเดบิตกสิกรไทย

 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่เป็นผู้ใช้ใหม่ของ foodpanda รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / ผู้ใช้ใหม่)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBDBNEW22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสินค้าของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

รายละเอียด และเงื่อนไข


รับรหัสส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก  กับทุกเมนูโปรด ที่ www.1112delivery.com  หรือ 1112 Delivery Application

 • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารและชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก ผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com  , www.1112.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery และ The Pizza Company 1112
 • รับรหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารในครั้งถัดไป โดยจะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ผู้ถือบัตรวีซ่าผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับอาหารเรียบร้อยแล้ว
 • รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า ผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery  สำหรับสั่งซื้ออาหารแบรนด์ 
 • The Pizza Company, Burger King, Sizzler, Bonchon, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club และ BreadTalk เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้มีอายุ 90 วัน หลังจากที่ได้รับ
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 20,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการ 
 • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไมเนอร์ฟู้ด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1112

รายละเอียด และเงื่อนไข


อยู่ที่ไหน ก็อร่อยคุ้ม กับวีซ่า

ส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก และกรอก Coupon code “SNPVISA100”  สำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ที่ S&P Delivery Application หรือ www.snp1344.com

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64

 • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก พร้อมกรอก Coupon code “SNPVISA100” ผ่านแอปพลิเคชั่น S&P Delivery หรือ www.snp1344.com
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 20,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการ 
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์
 • ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไลน์แมน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1344

รายละเอียด และเงื่อนไข


สั่งอาหารมื้อไหนก็คุ้มสุด เมื่อจ่ายด้วยบัตรวีซ่า

ส่วนลด 60 บาท เมื่อชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก และกรอก Coupon code “VISALM60” สำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ที่ LINEMAN

1 ม.ค. - 31 ส.ค. 64

 • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าครั้งแรก พร้อมกรอก
 • Coupon code “VISALM60” ผ่านแอปพลิเคชั่น LINEMAN
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 15,000 สิทธิ ต่อเดือนตามลำดับก่อนหลัง 
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์
 • ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไลน์แมน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร Help Center จาก LINE MAN แอพลิเคชั่น หรือ Call centre: 02 026 6516.

เงื่อนไข

 • รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 75 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย สั่งอาหารผ่าน Shopee-Food 300 บาท ขึ้นไปต่อรายการ โดยใส่รหัส “KBANKSPFMON”
  บนหน้าชำระเงินใน Shopee-Food หรือสามารถเก็บโค้ดส่วนลดอาหารได้ในหน้ารวมโค้ดส่วนลด ก่อนการ
  ชำระเงิน ในวันจันทร์ที่กำหนดเท่านั้น
  • วันจันทร์ที่ 4,11,18,25 ก.ค.
   จำกัด 450 สิทธิ์ / วัน
  • วันจันทร์ที่ 1, 8, 15, 22 ,29 ส.ค.
   จำกัด 360 สิทธิ์ / วัน
  • วันจันทร์ที่ 5, 12, 19, 26 ก.ย.
   จำกัด 450 สิทธิ์ / วัน
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 เลขบัตรเดบิต / วัน
 • จำกัดสิทธิ์ 1,800 สิทธิ์ / เดือน และรวมทั้งสิ้น 5,400 สิทธิ์ ตลอดทั้งแคมเปญ
 • กรอกโค้ดส่วนลดที่หน้าชำระเงินใน Shopee-Food จำกัดการใช้โค้ด 1 ครั้ง / ออเดอร์ และ
  ซื้อผ่าน
  แอปพลิเคชั่น Shopee-Food เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย
  ผู้ให้บริการ Shopee-Food ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้
  หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ
  การใช้งาน กรุณาติดต่อ Shopee-Food โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่า
  เท่ากัน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร 02-88888882 กด 03

เงื่อนไข

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKSAT และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหาร
  ในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ วันเสาร์ ระหว่าง 00.00 น. ถึง 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 7   พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริม
  การขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / วัน และจำกัดสูงสุด 600 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 21,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ
  ของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง
  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
  บางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และธนาคารกำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

โครงการ ‘ร่วมด้วย ช่วยเปย์’ KBank x LINE MAN

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • รับส่วนลดค่าอาหาร 50% สูงสุดไม่เกิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) บน LINE MAN เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 100 บาท
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้เมื่อใส่โค้ด KBANK และชำระผ่าน KBank Credit Card, KBank Debit Card หรือ LINE BK Debit Card
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/วัน
 • จำกัด 2 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/รายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 40,000 สิทธิ์ต่อวัน หรือ 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 00:00 น. ถึง 23:59 น.
 • ระยะเวลาโครงการวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขรับส่วนลดค่าอาหาร สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย


KBANKDAY

 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 150 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อใช้บริการ GrabFood ใส่รหัสโปรโมชั่น ‘KBANKDAY’ และชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย (เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท)
 • รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้เฉพาะวันอาทิตย์ (00.00 - 23.59 น.) เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้งาน ต่อวัน
 • สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 15,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • แคมเปญนี้ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสโปรโมชั่นภายใต้แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นหรือรายการอื่นหรือส่วนลดอื่นได้
 • ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนรหัสโปรโมชั่นให้ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้งานตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดค่าอาหารที่ผู้ใช้งานได้รับมากกว่าค่าอาหารในแต่ละครั้ง ผู้ใช้งานตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดค่าอาหารในครั้งถัดไปได้
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab และธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและ Grab ได้ประกาศไว้เป็นหลักฐาน
 • ผู้ใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Help Centre บนแอปพลิเคชัน Grab
ความบันเทิง

ความบันเทิง

sf

ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท

ดูรายละเอียด
sf

Popcorn XL ราคาพิเศษ

ดูรายละเอียด

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ Major Cineplex ทุกสาขา จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / บัตร / เดือน / โรงภาพยนตร์ (จำกัดโรงภาพยนต์ Major Cineplex 1 สิทธิ์ / วัน)
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์โรงละ 8,700 ที่นั่ง / เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ ยกเว้น ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ SF Cinema ทุกสาขา จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / บัตร / เดือน / โรงภาพยนตร์
 • โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ บิ๊กซี ปราจีนบุรี) ในราคา 100 บาท (สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในโรงภาพยนตร์ปกติเท่านั้น สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe) ในระบบ 2D Digital)
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 9,000 ที่นั่ง / เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตร Student Card
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียด และเงื่อนไข


 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถแลกซื้อ Popcorn Ziplock Size XL Take Away (85 ออนซ์) 1 ถุง มูลค่า 85 บาท (ปกติราคา 170 บาท) ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา เอมพริเว่ ซีเนคลับ
 • จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 2 สิทธิ์ / บัตร / เดือน ตลอดรายการ (จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
 • แสดงบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ แล้วนำคูปองไปแลกซื้อที่จุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มของโรงภาพยนตร์
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ / หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการทั้งสิ้น
 • ธนาคาร และ SF Cinema ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ SF Cinema เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ K-Contact Center โทร 02-888-8888 กด 823 หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลด กรุณาติดต่อ SF Smart Call โทร. 1349
อื่นๆ

อื่นๆ

visa

สนุกทุกการใช้จ่ายออนไลน์
รับฟรีคูปองส่วนลด 100 บาท

ดูรายละเอียด
visa-cigna

บริการคุ้มครองเมื่อซื้อสินค้า
จากเว็บไซต์ออนไลน์

ดูรายละเอียด
visa-pizzacompany

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท
เมื่อผูกบัตร และชำระเงินครั้งแรก

ดูรายละเอียด
visa-makroclick

รับรหัสส่วนลด 320 บาท
เมื่อผูกบัตร และชำระเงินครั้งแรก

ดูรายละเอียด
visa-true

รับโค้ดส่วนลด 200 บาท
เมื่อช้อปที่ https://store.truecorp.co.th/home
และผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรก

ดูรายละเอียด
visa-farfetch

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด
ถึง 180 USD
เมื่อช้อปที่ FARFETCH.COM

ดูรายละเอียด
visa-printemps-paris

รับส่วนลด 5% และได้รับ Tax Refund
สูงสุด 16.66%

ดูรายละเอียด
visa-afteryou

เมื่อชําระเงินผ่านบัตรเดบิตครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65

ดูรายละเอียด

ใช้จ่ายออนไลน์ที่ใดก็ได้ด้วยบัตรวีซ่าเดบิต ครบ 1,000 บาท

เลือกรับ e - coupon 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำได้ตามใจคุณ

Starbucks / Shopee / Lazada / EVEANDBOY / Tops Supermarket


แลกรับ e - coupon และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vthgservice.com

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565


รายละเอียด และเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่า เดบิต ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเดบิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเดบิตนิติบุคคลทุกประเภท)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า เดบิต ที่เป็นรายการชำระเงินออนไลน์ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • ยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากระบบวีซ่า ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับรางวัล 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการแลกรับรางวัลจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการแลกรับรางวัลผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อม e - coupon code ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไข
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสาร ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการแลกครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการแลกรางวัลใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน / หลัง
 • รางวัลมีจำนวนจำกัด 1,500 รางวัลต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการแลกรับรางวัล (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่ โทร 02 919 9108 # 118 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. หรืออีเมล์ vtreservation@vathanagul.com
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการแลกรางวัล และได้รับรางวัลแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ระยะเวลาคุ้มครอง: 1 ปี นับจากวันกัดไปหลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป


การคุ้มครองสูงสุด: จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 100% ของมูลค่าสินค้า / ทรัพย์สิน (ราคาจริงหลังหักส่วนลด) ไม่จำกัดจำนวนชั้นสินค้า ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100 USD หรือ ไม่เกิน 3,200 บาทต่อปี จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี สำหรับบัตรวีซ่าคลาสิค วีซ่าโกลด์ และ วีซ่าเพลตตินั่ม สำหรับบุคคลธรรมดาที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ / บัตรเครดิตนิติบุคคล) จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน 1,500 สิทธิ์ต่อเดือน


เงื่อนไขการชดใช้:

 • สำหรับสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนร้านค้าถูกต้องและให้บริการจัดส่งจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น และเป็นสินค้าที่มีเลขติดตามการจัดส่งที่ออกให้จากร้านค้าหรือบริษัทขนส่ง
 • ลูกค้าต้องทำการแจ้งร้านค้าผ่านทางช่องทางการขาย หรือ ส่งอีเมลให้ร้านค้าทราบ
  • สำหรับกรณีไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด หรือ ได้รับสินค้าผิด ภายใน 30 วันตามกำหนดการได้รับสินค้า ถึงการไม่ได้รับสินค้าและต้องการการจัดส่งใหม่ หรือ ต้องการเงินชดเชยคืนโดยระบุจำนวนตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อจริง
  • สำหรับกรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง ลูกค้าต้องทำการแจ้งร้านค้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า
 • ทางบริษัทจะชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินตามเงื่อนไข โดยลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการแจ้งร้านค้าและไม่ได้รับการรับผิดชอบกลับมาที่บริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ร้องขอเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อพิจารณา เช่น รูปถ่ายสินค้า เป็นต้น
 • สำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการชดเชย หรือ รับผิดชอบจากทางร้านค้า หรือ บริษัทขนส่งเท่านั้น (ไม่สามารถได้รับการชดเชยทับซ้อนได้)
 • สำหรับสินค้าที่จัดส่งถึงที่อยู่ในประเทศไทย โดยเป็นที่อยู่ที่มีสถานที่ชัดเจน เช่น ที่อยู่บริษัทที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่รวมกับการนัดรับในพื้นที่สาธารณะ

การแจ้งและเรียกร้องความเสียหาย: ติดต่อศูนย์บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์ โทs 0-2853-0022 หรืออีเมล cigna.customerservice@cigna.com


ข้อยกเว้น: กรุณาศึกษาเงื่อนไข เพิ่มเติมที่ www.cigna.co.th/visanlineshopping

 • สินค้าที่มีส่วนประกอบจากขนสัตว์ เครื่องประดับ อัญมณี หินมีค่า / สินค้าที่มีทอง / โลหะมีค่าหินมีค่าเป็นส่วนประกอบ ชิ้นงานศิลปะ โบราณวัตถุ ของสะสม อาวุธ แบตเตอรี่
 • สินค้าที่ซื้อเพื่อขายต่อ สินค้าที่ผ่านการใช้งานมาก่อนหน้า สินค้าที่มีตำหนิ / ความเสียหาย สินค้ามือสอง
 • ยานพาหนะทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่
 • สินค้าเน่าเสีย หรือ เสื่อมสภาพ

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปบริการความคุ้มครองและเงื่อนไข โปรดศึกษารายละเอียดบริการและเงื่อนไขทั้งหมดในใบสรุปการบริการคุ้มครองสินค้าที่จัดส่งทางอีเมลหลังจากลงทะเบียน
 • บริษัทอาจขอเอกสารใบคำสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือใบรับสินค้าเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • ให้บริการโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอร์เรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับการผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรกที่ The Pizza Company 1112 แอปพลิเคชัน
 • รับรหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารในครั้งถัดไป โดยจะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ผู้ถือบัตรวีซ่าผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชั่น ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับอาหารเรียบร้อยแล้ว
 • รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า ผ่าน แอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112
 • รหัสส่วนลดนี้มีอายุ 30 วัน หลังจากที่ได้รับ
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด 50,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการ
 • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไมเนอร์ฟู้ด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1112

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า และบันทึกบัตรเป็นบัตรใบแรกในการชำระเงิน ที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ครบ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่ร่วมค่าจัดส่ง) รับรหัสส่วนลดมูลค่า 320 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนในแม็คโครแอปพลิเคชัน (Makro App Notification) เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไปที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชัน โดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง) กรอกรหัสส่วนลดที่หน้าชำระเงิน ก่อนการชำระค่าสินค้า
 • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง) / 1 ใบเสร็จ / 1 หมายเลขสมาชิก / 1 ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ เท่านั้น, รหัสส่วนลดไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
 • สามารถดูรหัสย้อนหลังได้ที่ "หน้าข้อความ" หรือ “message tab” ในแม็คโครแอปพลิเคชัน จนกว่ารหัสจะหมดอายุ
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้าได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนรหัสส่วนลดได้
 • กรณีลูกค้าขอคืนเงิน (Refund) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนรหัสส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนรหัสส่วนลดในทุกกรณี
 • หากลูกค้าทำรหัสรับสิทธิ์สูญหาย หรือลบข้อความ ไม่สามารถออกรหัสทดแทนได้
 • การยืนยันการใช้สิทธิ์รหัสส่วนลดสำหรับลูกค้าสมาชิก และที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นการตอบรับให้บริษัทฯ ติดต่อท่านเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ในเรื่องสินค้าและบริการ
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชัน

 • สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่ร่วมค่าจัดส่ง)
visa true store

รายละเอียด / เงื่อนไขโปรโมชั่น

รับโค้ดส่วนลด 200 บาท เมื่อช้อปที่ https://store.truecorp.co.th/home และผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรก

1 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565


เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
 • ช้อปที่ https://store.truecorp.co.th/home
  และผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรก
  รับโค้ดส่วนลด 200 บาท
  สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,500 บาท ขึ้นไปด้วยบัตรวีซ่าบัตรเดียวกับที่ทำการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 200 บาท จะจัดส่งให้
  ผู้ถือบัตรวีซ่าผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์
  ที่ลงทะเบียนไว้กับ
  ทรู สโตร์ ออนไลน์ ภายใน
  15 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • โค้ดส่วนลดมีอายุ 30 วัน หลังจากที่ได้รับ
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 15,000 สิทธิ์
  ตลอดระยะเวลารายการ
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลด
  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ขอสงวนสิทธิ์
  ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและ ทรูสโตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-700-8855
  (บัตรวีซ่าทุกประเภท)

รายละเอียด และเงื่อนไข

Mechanic offer 1 บัตรวีซ่าทุกประเภท

 • รับส่วนลด USD 25 เมื่อช้อปครบ USD 400
 • รับส่วนลด USD 80 เมื่อช้อปครบ USD 800
 • รับส่วนลด USD 180 เมื่อช้อปครบ USD 1200

และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าทุกประเภท ที่ www.farfetch.com

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภท
  ที่เปิดใช้งานครั้งแรกกับ FARFETCH
 • กรอกโค้ดส่วนลด “VISATH22” ในหน้า checkout
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ถือบัตรวีซ่าที่ออกโดยธนาคารในประเทศเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับแบรนด์และสินค้าที่
  เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับลูกค้าใหม่ FARFETCH เท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มที่ไม่ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าที่ไม่เข้ากับโปรแกรม
  ส่วนลดอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อมูลค่ารวม ระดับดังนี้ USD $25 off $400 / $80 off $800 / $180 off $1200  
 • ลูกค้าสามารถกรอกรหัสส่วนลดนี้เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงิน
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ
  เป็นที่สิ้นสุด
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ร่วมรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อพิพาธใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
  การบริการ หรือสินค้า
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธ์ส่วนลดนี้คือว่ายินดีรับข้อเสนอ
  ทุกประการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • FARFETCH เป็นผู้จัดการรายส่งเสริมการขายนี้, Visa ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อข้อเสนอการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ 
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแบรนด์ดังต่อไปนี้ 777, Acne Studios, Audemars Piguet, Bell & Ross, BMW, Bottega Veneta, Boucheron, Breguet, Breitling, Christofle, David Yurman, Dodo, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Fornasetti, Girard Perregaux, Gucci, Gucci Eyewear, Gucci Kids, Hamilton Watch, Jaeger-Lecoultre, Mad Paris, Miu Miu, Miu Miu Eyewear, Patek Philippe, Prada, Prada Eyewear, Rado, Red Valentino, Rolex Pre-Owned, Stone Island, Stone Island Junior, Stone Island Shadow Project, Tag Heuer, Tasaki, Tudor, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Valentino, Valentino Eyewear, Valentino Garavani and Zenith.
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ประเทศดังดังต่อไปนี้ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, China, Georgia, Hong Kong, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan.

Mechanic offer 2 บัตรวีซ่าซิกเนเจอร์,
วีซ่าอินฟินิท, วีซ่าแพลทินัม

 • รับส่วนลด USD 25 เมื่อช้อปครบ USD 400
 • รับส่วนลด USD 80 เมื่อช้อปครบ USD 800
 • รับส่วนลด USD 180 เมื่อช้อปครบ USD 1200

และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า บัตรวีซ่าซิกเนเจอร์,
วีซ่าอินฟินิท, วีซ่าแพลทินัม ที่ www.farfetch.com

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า บัตรวีซ่า
  ซิกเนเจอร์, วีซ่าอินฟินิท, วีซ่าแพลทินัม
  และเคยช้อปที่ FARFETCH
 • กรอกโค้ดส่วนลด “VISATHPREM22” ในหน้า checkout
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ถือบัตรวีซ่าที่ออกโดยธนาคารในประเทศเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับแบรนด์และสินค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มที่ไม่ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าที่ไม่เข้ากับโปรแกรม
  ส่วนลดอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อมูลค่ารวม ระดับดังนี้ USD $25 off $400 / $80 off $800 / $180 off $1200  
 • ลูกค้าสามารถกรอกรหัสส่วนลดนี้เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงิน
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ
  เป็นที่สิ้นสุด
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ร่วมรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อพิพาธใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริการ หรือสินค้า
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธ์ส่วนลดนี้คือว่ายินดีรับข้อเสนอ
  ทุกประการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • FARFETCH เป็นผู้จัดการรายส่งเสริมการขายนี้, Visa ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อข้อเสนอการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ 
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแบรนด์ดังต่อไปนี้ 777, Acne Studios, Audemars Piguet, Bell & Ross, BMW, Bottega Veneta, Boucheron, Breguet, Breitling, Christofle, David Yurman, Dodo, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Fornasetti, Girard Perregaux, Gucci, Gucci Eyewear, Gucci Kids, Hamilton Watch, Jaeger-Lecoultre, Mad Paris, Miu Miu, Miu Miu Eyewear, Patek Philippe, Prada, Prada Eyewear, Rado, Red Valentino, Rolex Pre-Owned, Stone Island, Stone Island Junior, Stone Island Shadow Project, Tag Heuer, Tasaki, Tudor, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Valentino, Valentino Eyewear, Valentino Garavani and Zenith.
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ประเทศดังดังต่อไปนี้ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, China, Georgia, Hong Kong, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan.

ช้อปแฟชั่นสุดหรู เหมือนอยู่ที่ช็อปฝรั่งเศสกับ
Visa x Printemps Paris ให้คุณช้อปสนุก
ปลุกความเป็นเจ้าแม่สายแฟ วีดีโอคอลแบบ
เอ็กซ์คลูซีฟกับ Virtual Personal Shopper
เสมือนไปเลือกของด้วยด้วยตนเอง รับส่วนลด 5% และได้รับ Tax Refund สูงสุด 16.66% สำหรับ
ผู้ใช้บัตร Visa Platinum card, Visa Signature card และ Visa Infinite card
ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2566 เท่านั้น

อย่ารอช้า ช้อปเลย! คลิกปรึกษา Virtual Personal Shopper ได้ที่นี่ https://www.printemps.com/fr/fr

#วีซ่า #PrintempsParis #PersonalShoppingwithPrintemps


เงื่อนไขที่เป็นไปตาม Visa และ Printemps Paris กำหนด

 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ถือบัตรวีซ่า Platinum, Signature และ Infinite
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับแบรนด์และสินค้าของ Printemps Paris ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น Louis Vuitton, Goyard, ร้านหนังสือ, อาหาร, สถาบัน และบริการอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับลูกค้าบัตรวีซ่า และ Printemps Paris จำนวน 1 สิทธิ ต่อ 1 คน 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถเข้าถึง Virtual Lounge Personal Shopper ได้โดยจำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 คน 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถใช้จ่ายสินค้าโดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำเพื่อรับบริการนี้ ลูกค้าสามารถขอคืนภาษีเต็มจำนวนสูงสุด 16.66%
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มที่ไม่ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ
  เป็นที่สิ้นสุด
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ร่วมรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อพิพาธใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
  การบริการ หรือสินค้า
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธ์ส่วนลดนี้คือว่ายินดีรับข้อเสนอ
  ทุกประการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
visa printemps content

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ไม่เคยใช้บัตรชำระค่าสินค้าหรือบริการใดๆ มาก่อน เมื่อมีการชำระเงินผ่านบัตรครั้งแรกที่ร้าน After You
  ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 รับฟรี E-Coupon ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  • รอบที่ 1

   เมื่อชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่ 19 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565 รับฟรี E-Coupon Baby Shibuya Honey Toast มูลค่า 195 บาท (จำกัดจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 5,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ)

  • รอบที่ 2

   เมื่อชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 รับฟรี E-Coupon Baby Strawberry Cheesecake มูลค่า 205 บาท (จำกัดจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 5,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ)

 • ธนาคารจะดำเนินการส่ง E-Coupon ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 30 วันหลังจากสรุปยอด ดังนี้
  • สรุปยอดครั้งที่หนึ่ง: วันที่ 7 ต.ค. 2565

   สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่
   19 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
   ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

  • สรุปยอดครั้งที่สอง: วันที่ 7 พ.ย. 2565

   สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่
   1 - 31 ต.ค. 2565
   ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

  • สรุปยอดครั้งที่สาม: วันที่ 7 ธ.ค. 2565

   สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่
   1 - 30 พ.ย. 2565
   ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2566

  • สรุปยอดครั้งที่สี่ วันที่ 9 ม.ค. 2566

   สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรระหว่างวันที่
   1 - 31 ธ.ค. 2565
   ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2566

 • ลูกค้าสามารถแสดง Code จาก E-Coupon เพื่อแลกรับสิทธิ์ที่ท่านได้รับที่ร้าน After You ทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยน รายละเอียดของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ เปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center Tel. 02-8888888

สมัครง่ายๆ

app kplus

มี K PLUS สมัครง่าย ๆ

สมัครทันที
esaving

เปิดบัญชีใหม่

ผ่าน K PLUS ผ่าน K PLUS
kbank branch

สมัครผ่านสาขา
เราพร้อมให้คำแนะนำ
ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ค้นหาสาขา
บริการทุกระดับประทับใจ