ปรึกษา @KWealth
18.05.2566 K WEALTH TRAINER...
#ลงทุน # กองทุน # ตลาดผันผวน # พอร์ตลงทุน
18.05.2566 K WEALTH TRAINER...
#ลงทุน # กองทุน # ตราสารหนี้ # ดอกเบี้ยขาขึ้น
09.03.2566 K WEALTH TRAINER...
#ประกันสุขภาพ # ประกันโรคร้ายแรง # ซื้อประกันเท่าไหร่ # ซื้อประกันแบบไหน
07.03.2566 K WEALTH TRAINER...
#ลงทุน # ทองคำ # วิธีลงทุนทอง # ผลตอบแทน
19.01.2566 K WEALTH TRAINER...
#ลงทุน # หุ้น # กองทุน # เซมิคอนดักเตอร์