ปรึกษา @KWealth
01.06.2566 K WEALTH TRAINER...
#กนง. ขึ้นดอกเบี้ย # เงินเฟ้อ # ลงทุน # ไทย
16.05.2566 K WEALTH TRAINER...
#ลงทุน # ตลาดหุ้น # ผลเลือกตั้ง # อัปเดตตลาด
04.05.2566 K WEALTH Trainer
#FED # FOMC # ผลประชุม # ดอกเบี้ยขึ้น # ลงทุน