K SME Care รุ่น 24

โครงการ K SME Care รุ่น 24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โครงการอบรมระยะสั้น (Training Series) มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นครอบคลุมทุกแง่มุมของการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมจริง จนเกิดเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ K SME (K SME Network) ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 13,600 คนทั่วประเทศ ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าจากเพื่อนนักธุรกิจที่มาจากหลากหลายธุรกิจซึ่งพร้อมช่วยเหลือกันทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจ  จนเกิดการต่อยอดธุรกิจได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

K SME Care รุ่น 24

เน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท  (Digital Revolution) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ อาทิ คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล เจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com  และคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ทายาทรุ่นที่ 3 ผู้พลิกโฉมผงหอมศรีจันทร์ เป็นต้น

ผู้สมัครต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดช่วงเวลาที่จัดการอบรม

ช่วงเวลาอบรม : วันเสาร์ 09.00 - 18.00 น. / วันพุธ 17.00 - 21.00 น. / วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

​​
รายละเอียด
​​จังหวัด

​​กทม.

ขอนแก่น

ภูเก็ต

รับสมัคร

1 - 15 มี.ค. 61​

(ปิดรับสมัค​​​รแล้ว)​​​

1 มี.ค. - 15 พ.ค. 61

ประกาศผล

2 เม.ย. 61​

2 ก.ค. 61

ช่วงเวลาอบรม

28 เม.ย. - 21 ก.ค. 61
ทุกวันเสาร์
และวันพุธบางสัปดาห์

3 ส.ค. - 27 ต.ค. 61
ทุกวันเสาร์
และวันศุกร์บางสัปดาห์

17 ส.ค. - 6 ต.ค. 61
ทุกวันเสาร์
และวันศุกร์บางสัปดาห์

สถานที่อบรม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
ราษฎร์บูรณะ

โรงแรมอวานี ขอนแก่น

โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 
​​​
​​​​​​คุณสมบัติผู้สมัคร:
 1. ผู้เข้าอบรมต้องมีอายุระหว่าง  30 – 50  ปี 
 2. เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น
 3. จดทะเบียนดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมียอดขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าอบรม 1 ท่านต่อ 1 องค์กร และไม่เคยเข้ารับการอบรมนี้มาก่อน
 5. ส่งเอกสารครบถ้วน (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีชื่อของผู้สมัคร)

 

หมายเหตุ:

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าอบรมหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
 • หากผู้สมัครเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารกสิกรไทย หรือ เดินบัญชีกับธนาคารฯ เป็นหลัก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณพลกฤษณ์ โทร. 02-4701496
คุณอริศราณ์ โทร. 02-4706309
คุณชูเสกข์ โทร. 02-4706014
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Email: k_sme_care@kasikornbank.com

กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการสมัคร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน​​
 • สำเนาทะเบียนบ้าน​
 • หนังสือรับรองบริษัท

​​

กรอกใบสมั​​​คร​

​​​